Pomoč oziroma oskrba na domu obsega širok nabor storitev namenjenih starejšim, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, ampak zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in drugih bolezni, potrebujejo pomoč pri temeljnih življenjskih opravilih. Oskrba na domu vam zagotavlja bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečuje osamljenost in razbremenjuje vaše družinske člane. Storitev oskrbe na domu je lahko samoplačniška ali subvencionirana.

Subvencionirana oskrba na domu

Storitev oskrbe na domu svojim občanom sofinancirajo občine, ki se odločijo glede obsega subvencioniranih ur ter višine sofinanciranja (za več informacij o sistemu subvencionirane pomoči si preberite spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Junaki na domu tovrstne storitve trenutno nudimo v občinah Ig, Brezovica, Škofljica ter Dol pri Ljubljani. Za naročilo subvencioniranih storitev kliknite tukaj.

Samoplačniška oskrba na domu

Zaradi zakonsko omejene subvencionirane oskrbe na zgolj 20 ur v tednu, mnogi uporabniki v okviru subvencioniranih storitev ne dobijo dovolj pomoči za svoje potrebe. Hkrati se v nekateri občinah storitev izvaja samo med tednom, pogosto tudi le v dopoldanskem času. Poleg tega v številnih občinah povpraševanje presega obseg ur, ki jih občina nudi, zaradi česar nastajajo čakalne vrste. Tako uporabniki pogosto ne morejo koristiti niti najvišje zakonsko dovoljenega obsega ur. Zato se subvencionirano pomoč običajno dopolnjuje z samoplačniško. Gre za posamezniku prilagojene storitve, ki obsegajo vse kar potrebujete za samostojno življenje v domačem okolju.

V nadaljevanju vam nudimo širok nabor storitev oskrbe na domu. Vsa naročila so brez čakalnih vrst, storitev pa se popolnoma prilagodi vašim potrebam. Prek platforme Junaki na domu lahko storitve naročite sami. Spletno naročilo nam omogoči pregled vaših dejanskih potreb s katerim vam lahko ponudimo najboljšo kombinacijo storitev za vaše potrebe. Vaše naročilo bo pregledala naša strokovna služba ter vas v najkrajšem času kontaktirala. V kolikor pa potrebujete pomoč pri izbiri storitev, nas konktatirajte in vam nudimo brezplačno svetovanje glede oskrbe na domu.