ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNEGA ŽIVLJENJA NA DOMU

Pomoč oziroma oskrba na domu obsega širok nabor storitev namenjenih starejšim, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, ampak zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in drugih bolezni, potrebujejo pomoč pri temeljnih življenjskih opravilih. Oskrba starejših na domu vam zagotavlja bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečuje osamljenost in razbremenjuje vaše družinske člane. Oskrba starejših na domu je lahko samoplačniška ali subvencionirana.

SAMOPLAČNIŠKA OSKRBA NA DOMU

Zaradi zakonsko omejene subvencionirane oskrbe na zgolj 20 ur v tednu, mnogi uporabniki v okviru subvencioniranih storitev ne dobijo dovolj pomoči za svoje potrebe. Hkrati se v nekateri občinah storitev izvaja samo med tednom, pogosto tudi le v dopoldanskem času. Poleg tega v številnih občinah povpraševanje presega obseg ur, ki jih občina nudi, zaradi česar nastajajo čakalne vrste. Tako uporabniki pogosto ne morejo koristiti niti najvišje zakonsko dovoljenega obsega ur. Zato se subvencionirano pomoč običajno dopolnjuje z samoplačniško. Gre za posamezniku prilagojene storitve, ki obsegajo vse kar potrebujete za samostojno življenje v domačem okolju.

SUBVENCIONIRANA OSKRBA NA DOMU

Oskrba starejših na domu je za občane sofinancirana s strani občine, ki se sami odločijo glede obsega subvencioniranih ur ter višine sofinanciranja.

Za več informacij o sistemu subvencionirane pomoči si preberite spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Junaki na domu tovrstne storitve trenutno nudimo v občinah Ig, Brezovica, Škofljica ter Dol pri Ljubljani. Za naročilo subvencioniranih storitev kliknite tukaj.

Cene subvencionirane pomoči so na voljo v Analizi izvajanja pomoči na domu, Inštituta RS za socialno varstvo. Podatki se osvežujejo na dve leti.

BREZ ČAKALNIH VRST

V nadaljevanju vam nudimo širok nabor storitev oskrbe na domu. Vsa naročila so brez čakalnih vrst, storitev pa se popolnoma prilagodi vašim potrebam. Prek platforme Junaki na domu lahko storitve naročite sami. Spletno naročilo nam omogoči pregled vaših dejanskih potreb s katerim vam lahko ponudimo najboljšo kombinacijo storitev za vaše potrebe. Vaše naročilo bo pregledala naša strokovna služba ter vas v najkrajšem času kontaktirala.

V kolikor pa potrebujete pomoč pri izbiri storitev, nas konktatirajte in vam nudimo brezplačno svetovanje glede oskrbe na domu.

Pomoč na domu

Pomoč starejšim na domu – lažja oblika pomoči

Pomoč v gospodinjstvu

Pomoč starejšim na domu – težja oblika pomoči

Dostava hrane na dom

Spremstvo in družabništvo

Rehabilitacije in terapije

Fizioterapija na domu

Telovadba za starejše na domu

Delovna terapija na domu

Psihosocialna pomoč

Masaža na domu

Dnevno varstvo

Aktivno varstvo

Aktiven dan

Ostale storitve

Klasična pedikura na domu

Hišniška opravila na domu

Medicinska pedikura na domu

Frizer na domu

Fotografiranje na domu

Oskrba na domu je torej sestavljena iz širokega spektra različnih storitev, s katerimi vam lahko pomagamo. Vabimo vas, da si na naši spletni strani preberete še več informacij o njih in se nato odločite, kaj bi vam najbolj odgovarjalo. Oskrba starejših na domu namreč zajema tako osnovno pomoč pri vsakodnevnih opravilih kot pomoč v gospodinjstvu, spremstvo in družabništvo, dostavo obrokov hrane na dom in še in še.

Junaki na domu smo zavezani k temu, da starejšim in bolnim olajšamo življenje na način, da pridemo do njih, se jim približamo tam, kjer se počutijo najbolje (na njihovem domu), in jim pomagamo pri vsem, kar potrebujejo. Lažja oblika naše pomoči tako zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, osebni higieni, gibanju, hranjenju in pitju, oblačenju in slačenju … Nudimo tudi spremstvo in družabništvo, s pomočjo katerih vaše dneve napolnimo z neko novo energijo, preganjamo osamljenost in poskrbimo za vedrino. Tovrstna oskrba na domu je zelo priljubljena, saj se mnogi starejši soočajo z osamljenostjo in odsotnostjo svojcev, mnogi si želijo družbe, pogovorov in bolj aktivno preživljanje prostega časa. Odlični smo tudi pri splošni gospodinjski pomoči, kar pomeni, da vam pomagamo pri vzpostavljanju in ohranjanju reda ter čistoče vašega doma. V kolikor niste več popolnoma samostojni, smo tu za to mi. Vse več starejših in bolnih pa se odloča tudi za dostavo hrane na dom, ki marsikomu olajša vsakdanje življenje.

Naša oskrba starejših na domu je osredotočena na posameznika. Na tistega, ki ni več sposoben v polnosti živeti sam, čeprav ima zagotovljene bivalne pogoje. S starostjo se namreč začnejo pojavljati tudi različne težave, pri katerim se Junaki na domu vedno izkažemo za odlično rešitev. Če tudi vi potrebujete storitev oskrbe na domu, stopite v stik z nami. Smo odzivni in hitri, zlasti pa pripravljeni pomagati tistim najbolj ranljivim. Prepričani smo, da vam lahko ponudimo storitve, s pomočjo katerih bo vaše življenje polnejše.

Pripravili smo tudi dve vprašanji, ki se vam morda porajata, in odgovora nanje

V kolikšni meri se sofinancira subvencionirana oblika oskrbe na domu?

Oskrba na domu je lahko samoplačniška ali subvencionirana. Cena oskrbe je zakonsko določena oziroma omejena, občine, ki so zadolžene za subvencionirano obliko, pa najpogosteje krijejo okoli 70 % stroškov oskrbe. Možna je tudi popolna oprostitev plačila. Pri subvencioniranju se je treba v vsakem primeru obrniti na center za socialno delo. Svetujemo, da subvencionirano obliko oskrbe kombinirate z dodatno pomočjo, saj si boste le tako zagotovili točno takšno oskrbo, kot jo potrebujete. In v tolikšni meri, kot si jo zaslužite.

Je oskrba starejših na domu mogoča po vsej Sloveniji?

Seveda, Junaki na domu se ves čas trudimo, da smo prisotni v vse več slovenskih občinah. Pokrivamo zelo široko območje, če vas zanima konkreten kraj, kjer bi potrebovali pomoč, pa vas vabimo, da stopite v stik z nami in nam zaupate svoje skrbi.