Uvod

V MN, d.o.o. nam vaša zasebnost veliko pomeni. Vemo, da je to zapisano v vseh podobnih izjavah, vendar mislimo resno, saj cenimo da ste nam z izbiro naših storitev izkazali vaše zaupanje. To pomeni, da tudi mi osebne podatke, ki nam jih zaupate varujemo z vso skrbnostjo, odgovornostjo in pazljivostjo in jasno povemo na kakšen način te podatke obdelujemo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

Namen te politike je seznaniti uporabnike naše socialnovarstvene storitve pomoči na domu, uporabnike spletne platforme Junaknadomu.si, obiskovalce te spletne strani, izvajalcem socialnovarstvenih storitev ter druge osebe z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v MN, d.o.o. V tej politiki boste našli tudi navodila o tem, kako nas kontaktirati v primeru vprašanj v zvezi z osebnimi podatki. Prosimo vas, da si preberete tudi našo Politiko piškotkov, kjer boste izvedeli kako spletna stran uporablja piškotke. Prosimo vas tudi, da preberete še Splošne pogoje poslovanja in pravila uporabe spletne platforme Junaknadomu.si v katerih se boste lahko seznanili z ključnimi pojmi in izrazi kot so »Platforma«, »Storitev«, »Upravičenec« ipd.

Ta Politika dodatno pojasnjuje tudi soglasje za obdelavo podatkov, rok hrambe podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in pravice posameznikov v primeru kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

V tej Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • Kontaktne informacije MN, d.o.o. in kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • Namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • Čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, matična številka: 6974325000, ID za DDV: SI91356814, registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 23.12.2015, osnovni kapital 500.000 EUR, direktor Tina Remic.

V MN, d.o.o. je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mojnacrt.sioz. navadni pošti na naslov MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, s pripisom »za DPO«. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni tudi na spletni strani junaknadomu.si.

Osebni podatki, ki jih zbira MN, d.o.o.

MN, d.o.o. zbira osebne podatke, ki so navedeni v nadaljevanju.

 1. Podatke, ki jih navedete sami

To so lahko:

 • podatki naročnika oskrbnih storitev pomoči na domu, ki jih podate ob registraciji in prijavi v platformo (to lahko vključuje vaše ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, uporabniško ime in geslo, datum rojstva, naslov prebivališča).
 • podatki izvajalca oskrbnih storitev pomoči na domu, ki jih kot izvajalec podate ob registraciji in prijavi v platformo oz. aplikacijo za izvajalce (to lahko vključuje ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, bančne podatke, itd.).
 • podatki za varnostno preverjanje (če se registrirate za uporabo storitev MN, d.o.o. kot izvajalec, bomo lahko zbrali podatke za varnostno preverjanje. To lahko vključuje podatke iz kazenske evidence, podatke o ustrezni ravni izobrazbe in strokovnega znanja, podatke o registraciji za opravljanje oskrbnih storitev).
 1. Podatke, ki jih ustvaritve med uporabo naših storitev

To so lahko:

 • podatki o opravljenih storitvah izvajalcev (t.i. Dnevnih opravljenih storitev, ki lahko vsebuje ime in priimek uporabnika, datum in ura prihoda k uporabniku, opravljene storitve, ime in priimek izvajalca, komentar izvajalca).
 • podatki o transakcijah (zbiramo podatke o transakcijah v zvezi z uporabo naših storitev, vključno z vrsto storitev, ki ste jih naročili ali opravili, podrobnostmi naročila, datumom in uro opravljene storitve ipd.).
 • podatki o napravi (morda bomo zbirali podatke o napravah, ki jih uporabljate za naše storitve, vključno z modeli strojne opreme, IP naslovom, operacijskimi sistemi, programsko opremo, podatki o mobilnem omrežju ipd.).
 • podatki o uporabi (zbiramo lahko podatke o tem, kako se povezujete z našimi storitvami. To vključuje podatke, kot so datum in ura dostopa, ogledane strani aplikacije, vrsta brskalnika ter spletna mesta ali storitve drugih ponudnikov, ki ste jih uporabljali, preden ste se povezali z našimi storitvami. V nekaterih primerih te podatke zbiramo na podlagi piškotkov, več informacij v zvezi z njimi je na voljo v Politiki piškotkov).
 • podatki o oceni izvajalcev (zaradi zagotavljanja kakovostnih storitev lahko uporabnika storitev pozovemo, da oceni tako izvajalca kot njegove izvedene storitve).
 1. Podatki iz drugih virov
 • zdravstvene ustanove, patronažne službe
 • uporabniki, ki za vas ali v vašem imenu naročajo storitve
 • uporabniki ali druge osebe, ki pošiljajo informacije v zvezi z zahtevki ali spori
 • centri za socialno delo
 • svojci in zakoniti zastopniki uporabnikov storitev.
 • javno razpoložljivi viri.

MN, d.o.o. lahko podatke, pridobljene iz teh virov, združi z drugimi podatki, s katerimi razpolaga.

Zakaj MN, d.o.o. zbira in uporablja vaše osebne podatke?

MN, d.o.o. zbira in uporablja podatke, da lahko omogoči kakovostno in posameznemu uporabniku prilagojeno izvajanje socialno varstvene storitve. Podatke, ki jih zbiramo uporabljamo tudi za:

 • izboljšavo varnosti in zaščite uporabnikov socialno varstvene storitve,
 • izvajanje postopkov preverjanja kompetenc, izobrazbe in referenc izvajalcev,
 • podporo uporabnikom in izvajalcem socialno varstvene storitve,
 • raziskave in razvoj,
 • urejanje urnikov izvajalcev,
 • omogočanje komunikacij z uporabniki in/ali izvajalci,
 • koordiniranje reklamacijskega postopka.

MN, d.o.o. podatek uporablja za namene opisane v nadaljevanju.

 1. Zagotavljanje storitev:
 • ustvarjanje in posodabljanje naročnikovega uporabniškega računa,
 • potrditev vaše identitete,
 • omogočanje in zagotavljanje izvajanja socialno varstvene storitve,
 • obdelavo ali olajšanje plačil teh storitev,
 • spremljanje poteka izvajanja izbranih storitev,
 • omogočanje funkcij, s katerimi lahko podatke delite z drugimi osebami, na primer pošiljanje pohvale o posameznem izvajalcu,
 1. Varnost in zaščita:
 • preverjanje izvajalcev socialno varstvenih storitev, preden lahko začnejo uporabljati našo platformo, ter nato v rednih presledkih, vključno z varnostnimi preverjani, če jih zakonodaja dovoljuje, da nevarnim izvajalcem preprečimo uporabo naših storitev,
 • uporaba naprave, lokacije, profila ter podatkov o uporabi in drugih podatkov za preprečevanje ter odkrivanje goljufij in nevarnih dejavnosti,
 • uporaba ocen uporabnikov storitev za spodbujanje izboljšanja izvajalcev storitev.
 1. Podpora strankam:
 • MN, d.o.o. uporablja zbrane podatke, da vam pomaga, ko stopite v stik s klicnim centrom tako, da vaša vprašanje naslovi na odgovorno osebo ali obravnava vaša vprašanja.
 1. Raziskave in razvoj:
 • MN, d.o.o. bo zbrane podatke morda uporabil za preizkušanje, raziskovanje, analiziranje in razvoj storitev.
 1. Sporočila, ki jih pošilja MN, d.o.o.
 • MN, d.o.o. bo zbrane podatke morda uporabil tudi za to, da vam bo pošiljal novosti o storitvah, promocije, ankete, novice, posodobitve, akcije.

Kako MN, d.o.o. uporablja mobilne naprave?

MN, d.o.o. ponuja brezplačno aplikacijo za različne mobilne naprave, kot tudi različico naše spletne strani, ki je optimizirana za brskanje na mobilniku ali tablici. MN, d.o.o. izvajalcem socialno varstvenih storitev z mobilno aplikacijo (različica za Android ali iOS) omogoča »on-the-go« dostop do delovnega načrta, profila in razpoložljivosti kjerkoli in kadarkoli. Aplikacija in mobilne spletne strani procesirajo osebne podatke, ki nam jih posredujete in sicer na enak način, kot to velja za našo spletno stran. Z vašo privolitvijo nam lahko omogočite dostop do podatkov vaše lokacije ali kontaktnih podatkov, da vam lahko zagotovimo želene storitve.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov je MN, d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, katere vrste osebnih podatkov so bile posredovane, komu, kdaj in po kateri pravni podlagi, za kateri namen oziroma iz katerih razlogov oziroma za potrebe katerega postopka, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov ne določa drugače.

 • Obdelava na podlagi zakona:

MN, d.o.o. obdeluje osebne podatke uporabnikov socialno varstvene storitve za namene urejanja in izvajanja socialno varstvene storitve, zaračunavanja teh storitev, načrtovanje politike socialno varstvene storitve, spremljanje stanja, za znanstveno raziskovalne in statistične namene ter vodenje ustreznih evidenc o uporabnikih in izvajalcih storitev, vse v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007; ZSV). Zbirke podatkov, ki se obdelujejo na podlagi ZSV vsebujejo podatke o storitvah, drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu, oprostitvah pri plačilu storitev, izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, financiranju socialno varstvene dejavnosti, izvajanju drugih nalog, ki so izvajalcem dejavnosti z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter nalog, ki jih izvajalcev dejavnosti nalagajo drugi predpisi.

MN, d.o.o. za namene izvajanja socialno varstvene storitve obdeluje predvsem naslednje podatke o uporabniku storitve (ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, …), podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (ime in priimek svojcev, razmerje do uporabnika, kontakti podatki, ….), podatke o gospodinjstvu, podatke o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje, podatke o oprostitvi pri plačilu storitev.

 • Obdelava na podlagi pogodbe:

MN, d.o.o. poleg zbirk podatkov na podlagi zakona obdeluje tudi osebne podatke uporabnikov socialno varstvenih storitev za namen izpolnjevanja in izvajanja svojih pravic in obveznosti na podlagi pogodbenega razmerja, t.j. sklenjene Pogodbe o izvedbi oskrbnih storitev in drugih pogodb iz naslova storitev, ki jih izvaja MN, d.o.o. Skladno s Splošnimi pogoji se šteje, da je z naročilom oskrbnih storitev s strani naročnika preko platforme opravljen nakup in s tem trenutkom sklenjena pogodba. V tem okviru MN, d.o.o. obdeluje tiste osebne podatke, ki se ne obdelujejo na podlagi zakona (in so že omenjeni zgoraj), so pa potrebni za sklenitev pogodbe ter uveljavljanje pravic in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti MN, d.o.o.

MN, d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke izvajalcev socialno varstvenih storitev za namen in izvajanje svojih pravic in obveznosti na podlagi pogodbenega razmerja, t.j. sklenjene Pogodbe o uporabi tehnoloških storitev in oglaševanju oskrbnih storitev.

MN, d.o.o. na podlagi pogodbenega razmerja osebne podatke uporabnikov in izvajalcev obdeluje v kolikor je to potrebno za izvajanje in sklenitev pogodbe, t.j. za izvajanje storitev, ki jih naročite. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva MN, d.o.o.:

MN, d.o.o. lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva MN, d.o.o. ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, MN, d.o.o. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V okviru zakonitega interesa MN, d.o.o. zbira podatke:

 • za zagotavljanje ter povečanje varnosti in zaščite uporabnikov, zbiramo npr. podatke za varnostno preverjanje, da potencialno nevarnim izvajalcem preprečimo opravlajnje storitev prek naših aplikacij. Prav tako osebne podatke uporabljamo, da izvajalcem, ki so sodelovali pri neprimernem in nevarnem ravnanju, preprečimo uporabo naših storitev, na primer tako, da hranimo podatke o izključenih izvajalcih in jim preprečimo uporabo aplikacij MN, d.o.o.;
 • za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij v zvezi z uporabo naših storitev;
 • za zagotavljanje podpore strankam;
 • za optimiziranje storitev in razvoj novih storitev;
 • za namene raziskav in analiz.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Na podlagi zakonitega interesa lahko MN, d.o.o. posameznike za namene izboljšanja storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. MN, d.o.o. zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali. Skladno z zakonitim interesom lahko MN, d.o.o. obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu.

 • Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

MN, d.o.o. lahko v določenih primerih podatke zbira in uporablja na podlagi privolitve oz. soglasja posameznika, npr. za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, npr. za analizo osebnega okus, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Obveščanje v povezavi z obdelavo osebnih podatkov se izvaja na način, ki ga je v privolitvi izbral posameznik.

Privolitev je veljavna samo, če je dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, ki ga opredeli MN, d.o.o., pri čemer si MN, d.o.o. pridržuje pravico do identifikacijo stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme MN, d.o.o. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

MN, d.o.o. lahko osebne podatke o vas zbira tudi na podlagi prostovoljnih anket oz. ocen izvajalcev. Vaše odgovore v teh anketah oz. ocene bo MN, d.o.o. zbiral na podlagi privolitve in jih bo izbrisal takoj, ko jih ne bo več potreboval za namene, za katere jih je zbral.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oz. skladno z rokom hrambe kot ga določa ZSV. Na podlagi ZSV zbirke podatkov vsebujejo podatke o storitvah, drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu, oprostitvah pri plačilu storitev, izvajalcih socialno varstvene dejavnosti. Rok hrambe določa ZSV in sicer ta znaša največ 10 let po prenehanju pravice. Po preteku tega roka se podatki arhivirajo.

MN, d.o.o. zaradi zagotavljanja socialno varstvenih storitev hrani profil uporabnika/izvajalca in druge podatke, dokler ima uporabnik/izvajalec socialno varstvene storitve odprt račun. Uporabniki lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojega računa. Na podlagi te zahteve bo MN, d.o.o. izbrisal podatke, ki mu jih ni treba hraniti in omejil uporabi ali dostop do kakršnihkoli podatkov, ki mu jih ni treba hraniti.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje ali do morebitnega preklica privolitve. Preklic privolitve na vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezna vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:

 • zaposleni v MN, d.o.o. (vaše podatke lahko obdelujejo zaposleni MN, d.o.o. v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter v skladu z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi),
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti (npr. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Centri za socialno delo,Zavod za zdravstveno zavarovanja Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi ima MN, d.o.o. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
 • druge osebe izključno, če ste dali privolitev v obdelavo,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Med zgoraj navedene uporabnike med drugim sodijo tudi podjetja, ki MN, d.o.o. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter osebe, ki jih MN, d.o.o. angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb oz. zakonskih obveznosti, kot so na primer zunanji revizorji, pošte, zdravniki, raziskovalna in analitična podjetja, zastopniki MN, d.o.o. v morebitnih sodnih postopkih, zavarovalnice, itd.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

MN, d.o.o. bo morda delil vaše podatke, če bo menil, da to zahtevajo veljavna zakonodaja, uredba ali pravni postopek oziroma, če je razkritje podatkov kako drugače ustrezno zaradi varnostnih ali podobnih pomislekov. To vključuje deljenje podatkov z organi pregona, državnimi organi ali tretjimi osebami, če je to potrebno za uveljavljanje pogojev uporabe storitve ali uporabniških pogodb za zaščito pravic MN, d.o.o. ali lastnine oziroma pravica, varnosti ali lastnine drugih oseb oziroma v primeru zahtevka ali spora v zvezi z vašo uporabo storitev MN, d.o.o. Če uporabite kreditno kartico druge osebe, bomo skladno z zakonodajo morda morali podatke deliti z imetnikom te kreditne kartice.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

MN, d.o.o. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. MN, d.o.o. lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če MN, d.o.o. podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

MN, d.o.o. sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov ali po pošti na naslov MN, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronski sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko MN, d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje MN, d.o.o.:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

MN, d.o.o. posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 1. pravico do dostopa do podatkov,
 2. pravico do popravka,
 3. pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 4. pravico do omejitve obdelave,
 5. pravico do prenosljivosti podatkov,
 6. pravico do ugovora.
 • 1. pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MN, d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika MN, d.o.o. zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko MN, d.o.o. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 • 2. pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MN, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • 3. pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MN, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MN, d.o.o. pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa MN, d.o.o., pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, MN, d.o.o. sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 • 4. pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MN, d.o.o. omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • MN, d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • 5. pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval MN, d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga MN, d.o.o., ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • 6. pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MN, d.o.o. ali tretja oseba. MN, d.o.o. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: MN, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice ali po elektronski pošti na naslov dpo@mojnacrt.sizahtevate dostop, dopolnitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

Pravica do pritožbe

V MN, d.o.o. si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dpo@mojnacrt.siali po pošti na naslov MN, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri MN, d.o.o. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi MN, d.o.o. meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri MN, d.o.o. v roku 15 dni. MN, d.o.o. mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

MN, d.o.o., si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika.

Spremembe Politike zasebnosti

MN, d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako MN, d.o.o., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

MN, d.o.o., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako MN, d.o.o., varuje njihovo zasebnost.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslovdpo@mojnacrt.siali nam pišite na naslov: MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.

Veljavnost in objava Politike zasebnosti

Ta Politika začne veljati 3.9.2018 in se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.