Delovna terapija na domu je osredotočena na posameznika, z namenom izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja na področju telesnih funkcij ter preostalih dejavnosti. Namenjena je vsem, ki jim je po padcu, zlomu ali dolgotrajnemu ležanju upadla mišična moč in gibljivost, osebam po možganski kapi, po poškodbi glave in vsem z nevrološkimi težavami.

delovna terapija

Delovna terapija na domu je namenjena razvoju, okrevanju ali vzdrževanju življenjskih in delovnih veščin oseb s telesno, duševno ali kognitivno motnjo. Delovna terapija na domu je praksa, usmerjena na posameznika, ki daje poudarek doseganju individualnih ciljev. Namen je pomagati posamezniku, ki se znašel v življenjskih razmerah, zaradi okvare, bolezni, starosti ali drugih vzrokov in ne opravlja več posameznih pomembnih vsakodnevnih aktivnosti.

Delovna terapija na domu in storitve, ki vam jih nudimo:

 • svetovanje za večjo samostojnost po boleznih, poškodbah, prihodu iz bolnišnic,
 • dejavnosti za ohranjanje čim višje samostojnosti in neodvisnosti v
  vsakodnevnem življenju,
 • obračanje v postelji, posedanje in vstajanje,
 • oblačenje in slačenje, umivanje, hranjenje,
 • samostojnost pri vožnji z invalidskim vozičkom – funkcionalna mobilnost,
 • vaje za izboljšanje spomina in fizične sposobnosti,
 • ocena primernosti bivalnega in delovnega okolja, s predlogi za izboljšave in
  prilagoditve,
 • pomoč pri izbiri in učenju uporabe pripomočkov (opornice, pribor …),
 • trening gospodinjskih aktivnosti,
 • svetovanje svojim glede pomoči,
 • preprečevanje napredovanja okvar, poškodb in deformacij.

Delovna terapija na domu je priporočena uporabnikom po poškodbah, operacijah ali bolnišničnem zdravljenju, ko so že v domači oskrbi. Med okrevanjem po prometnih nesrečah, med čakanjem na operacijo ali rehabilitacijo. Priporoča se pri težavah z vzdrževanjem ravnotežja med hojo ali v stoječem položaju, ob pojavu težav pri hoji. Storitve delovne terapije na domu so namenjene tudi starejšim osebam, ki čutijo posledice upadanja fizične zmogljivosti.

 • poudarek na individualnih ciljih posameznika
 • aktivnosti za ohranjanje čim višje stopnje samostojnosti in neodvisnosti v vsakodnevnem življenju
 • strokovne vaje za izboljšanje spomina

Delovni terapevt ljudem pomaga predvsem z uporabo terapevtskih dejavnosti in tehnik. Uporabi jih tako, da se z posameznikom vzpostavlja, izboljšuje in vzdržuje čim bolj samostojno delovanje.

delovna terapija
Delovna terapija na domu

Aktivnosti znotraj storitev delovna terapija na domu delovni terapevt izbere skupaj z uporabnikom, glede na njegov cilj, želje in potrebe . Te so odvisne od vrste bolezni, poškodb oziroma vrste in obsega prizadetosti. Delovni terapevt lahko svetuje tudi pri odstranjevanju ovir v domačem okolju ter pri izbiri ustreznih pripomočkov, svetuje pri vključevanju v okolje . Pomaga uporabniku, da se najbolje prilagodi novemu razmerju za življenje v ožjem in širšem socialnem okolju ter da je čim manj odvisen od pomoči drugih.

Dejavnosti in aktivnosti za delovno terapijo najdemo v vsem kar nas obdaja, vključno z napotke za vzdrževanje osnovne telesne higiene, pri vsakodnevnih opravilih, pri izvajanju prostega časa ali športnih aktivnosti. Izvajajte se dejavnosti za samostojno izvajanje veščin

 • osnovno usposabljanje pisanja,
 • vožnja z invalidskim vozičkom,
 • učenje pripomočkov in opornic
 • pa učenje zahtevnejših in bolj zapletenih dejavnosti, kot so na primer vodenje gospodinjstva, vzpostavljanje delovnih navad, prilagajanje domačega in delovnega okolja, skrb zase in za družino in podobno.

Delovna terapija na domu priporočam uporabnikom po poškodbah, operacijah ali bolnišničnih bolnišnicah, ki so že v domači oskrbi. Med okrevanjem po prometnih nesrečah, med čakanjem na operacijo ali rehabilitacijo. Priporoča se osebam, pri težavah z vzdrževanjem ravnotežja med hojo ali v stoječem položaju, ob pojavu težav pri hoji. Storitve delovne terapije na domu so namenjene tudi starejšim osebam, ki čutijo posledice upadanja fizične zmogljivosti. Uporabnikom, ki se po poškodbi, operaciji ali bolezni želijo čimprej vrniti na prejšnjo raven fizične pripravljenosti.

Storitev je namenjena vsem uporabnikom, tako tistim, ki živijo v svojem domu, stanovalcih v Centrih starejših ali v oskrbovanih stanovanjih in si želijo pridobiti čim večjo neodvisnost pri skrbi zase in tako izboljšati kakovost življenja. 

 • Aktivnosti so vaše usmerjene v samostojno gibanje v okolju : vsakodnevna opravila v kopalnici, kuhinji, priprava na izhod iz stanovanja ipd.,
 • postopna priprava na redne terapije (v kolikor ste v čakalni vrsti za rehabilitacijo v toplicah ali rehabilitacijskih centrih),
 • hitrejše okrevanje in vzdrževanje izboljšanega stanja ,
 • poudarek na individualnih ciljih posameznika.
 • Svetovanje za večjo samostojnost po boleznih, poškodbah, prihodu iz bolnišnic,
 • dejavnosti za ohranjanje čim višje samostojnosti in neodvisnosti v vsakodnevnem življenju,
  • obračanje v postelji
  • posedanje in vstajanje
  • oblačenje in slačenje
  • umivanje
  • hranjenje
  • samostojnost pri vožnji z invalidskim vozičkom – funkcionalna mobilnost
 • vaje za izboljšanje spomina,
 • ocena primernosti bivalnega in delovnega okolja, s predlogi za izboljšave in prilagoditve,
 • pomoč pri izbiri pripomočkov in učenja pripomočkov (opornice, pribor…),
 • trening gospodinjskih aktivnosti,
 • svetovanje svojim glede pomoči,
 • preprečevanje napredovanja okvar, poškodb in deformacij.

Delovni terapevt bo skupaj z vami in vašimi svojimi preveril vaše trenutno stanje in se pogovoril o nadaljnjih postopkih, vaših željah in potrebah. Predstavite vam primerne metode in potek terapevtskih aktivnosti, preverite primernost prostora za aktivnost. Skupaj se določijo cilj rehabilitacije ter se zastavi nek časovni okvir za zdravljenje. Dogovorimo se o pričetku in pogostosti srečanj.

Lahko se pripravite tudi program , ki ga izvajate samostojno, ko se delovna terapija v vašem domu ne izvaja. Delovna terapija na domu je z celostno obravnavo osebja usmerjena tudi h kognitivnemu treningu (trening spomina in koncentracije in sprostitvenih tehnik). Pogosto se delovna terapija v domu svetuje v kombinaciji še z drugimi našimi zgodbami, kot sta fizioterapija v domu in vadba za starejše v domu

Na posamezno željo posameznika omogoča delovno terapijo tudi na lokaciji naših Junakov.