OSKRBA PRI TEŽJIH OBLIKAH BOLEZNI IN TEŽAV

Pomoč starejšim na domu nudimo za opravljanje bolj zahtevnih vsakodnevnih opravil in ostalih dejavnosti. Skupaj načrtujemo potek in način izvajanja, pogostost obiskov in izdelamo načrt pomoči na domu, vse glede na vaše potrebe in zmožnosti. Junaki na domu vsekakor spodbujajo k samostojnosti za tiste storitve, ki ste jih sami še zmožni opraviti.

nega na domu

V kolikor vas torej zanima težja oblika pomoči oziroma tovrstna nega na domu, Ljubljana z okolico zagotovo ponuja dobre možnosti, smo pa Junaki na domu prisotni tudi drugje, na primer v Mariboru, Celju, Kopru … Skratka, delujemo po vsej Sloveniji!

STROKOVNA POMOČ

Družina se v primeru starosti ali bolezni enega svojih članov sooča z raznimi omejitvami, ko postanejo izziv vsakodnevne dejavnosti in osebna opravila. Te so lahko posledica bolezni, poškodbe ali druge s starostjo povezane težave. Svojci niso vešči v izvajanju nege in skrbi po poškodbah ter drugih zdravstvenih stanjih posameznikov. Nega na domu zna biti za svojce še posebej stresna in zahtevna. V težjih primerih je vsekakor potrebna strokovna pomoč. Tukaj smo vam na voljo Junaki na domu z izvajalci pomoči in oskrbe na domu, ki so ustrezno izobraženi, strokovno usposobljeni in preverjeni. Dober negovalec na domu se bo zelo dobro izkazal tudi pri težjih oblikah pomoči na domu.

Naše storitve pomoči in oskrbe so namenjene posameznikom v primeru težjih oblikah bolezni in težav, kot so Alzheimerjeva bolezen in demenca, Parkinsonova bolezen, pri kroničnih boleznih, pri okrevanju po kapi, nepokretnih posameznikih ter drugih boleznih in s starostjo povezanih stanjih. Pri težjih stanjih je zagotovo dobrodošla kvalitetna nega na domu. Velikokrat se oskrbo na domu kombinira tudi z raznimi terapijami, kot so fizioterapija, delovna terapija ali kinezioterapija – rehabilitacijska vadba.

Starejšim in vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri osebni negi, omogočamo bivanje na svojem domu. Svojci tako lahko opravljajo vse svoje obveznosti zunaj doma, brez skrbi in vedoč, da bo bližnja oseba prejela vso oskrbo, ki jo potrebuje. Če vas zanima tovrstna storitev, naj vam zaupamo, da Junaki na domu delujemo po vsej Sloveniji (nega na domu Ljubljana, nega na domu Maribor, nega na domu Koper …). Vabimo vas, da stopite v stik z nami in preverite, ali je tovrstna oskrba možna tudi v vašem kraju.

Težja oblika pomoči se izvaja po operacijah, boleznih in paliativni oskrbi. Izvajajo jo lahko le ustrezno izobraženi in strokovno usposobljeni izvajalci oskrbe na domu. Takšna pomoč se med ljudmi pogosto pojavlja pod besedno zvezo nega na domu, Ljubljana kot naša prestolnica pa je zagotovo območje, ki glede tovrstnih in podobnih storitev nudi različne možnosti. A ljudje so pomoči potrebno tudi drugod po Sloveniji, zato smo Junaki na domu prisotni domala povsod.

Storitev težje oblike pomoč starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih obsega:

 • pomoč na domu pri temeljnih dnevnih opravilih,
 • pomoč pri osebni negi in higieni (osnovna nega na domu v smislu kopanja, tuširanja, umivanja zob, las, britja, striženja nohtov),
 • oblačenju, slačenju,
 • hranjenju, pitju,
 • gibanju (po stanovanju, hoja s pripomočki ali brez njih, vstajanje iz postelje, s stola, invalidskega vozička),
 • opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
 • varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.

Velikokrat pride do situacij, ko celotno oskrbo nase prevzamejo svojci in drugi bližnji, ki pa pogosto nimajo znanja, kako ustrezno poskrbeti za bližnjega, ali tega ne zmorejo v celoti sami. Takšna nega na domu je pogosto zelo zahtevna, naporna in utrujajoča. Zato je takrat res pomembno, da se poišče strokovno pomoč in podporo izvajalcev, ki nudijo kakovostne storitve in vam lahko z njihovim znanjem tudi svetujejo, kako ravnati v času njihove odsotnosti.

nega na domu Ljubljana

Junaki na domu z veseljem nudimo pomoč starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih, vas podpiramo pri vsakdanu vašega življenja in pri strukturiranju vsakodnevnega življenjskega ritma. Nudimo pomoč na domu, ki zajema vse, kar potrebujete za to, da bo vaše življenje v domačem okolju kar najprijetnejše in udobnejše. Dovolite, da naš negovalec na domu, ki je posebej usposobljen za težje oblike pomoči, navduši tudi vas. Nega na domu, ki jo izvaja, je posebej prilagojena težjim oblikam pomoči.

Pomoč starejšim na domu mi zagotavlja:

 • kakovostno življenje tam, kjer se najboljše počutim

Osnovni namen izvajanja pomoči starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih je, da uporabnikom omogočamo čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju. Na ta način nadomestimo potrebo po namestitvi v institucionalnem varstvu, s tem pa podaljšamo bivanje posameznikov v domačem okolju. Uporabniki lahko na ta način ostanejo v svojem znanem bivalnem okolju, v njihovem domu in ob znanih ljudeh, kjer se po navadi posamezniki počutijo najboljše, so sproščeni in zato je tudi izkušnja izvajanja pomoči lahko veliko bolj kakovostno izvedena. Nega na domu takšne vrste se pogosto izkaže za zelo, morda celo presenetljivo uspešno.

 • pomoč pri opravilih, ki jih vedno težje izvajam

Pomoč starejšim na domu nudimo za lažje opravljanje, fizično bolj ali manj zahtevnih, vsakodnevnih opravil in ostalih dejavnosti. Skupaj načrtujemo potek  in način izvajanja, pogostost obiskov in izdelamo načrt pomoči na domu, vse glede na vaše potrebe in zmožnosti. Junaki na domu vsekakor spodbujajo k samostojnosti za tiste storitve, ki ste jih sami še zmožni opraviti.

 • občutek varnosti ter spoštljiv odnos

Storitev prilagodimo vašim potrebam, torej glede na vaše zdravstveno stanje, potrebe, želje in cilje. Skozi sodelovanje, kjer bo imel pomembno vlogo naš negovalec na domu, vam bomo nudili tudi čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. Naši izvajalci so tukaj za vas, da vam olajšajo bivanje v znanem okolju, opravljanje vsakodnevnih opravil in vam popestrijo dneve s svojo tudi družbo in pogovorom.

Storitev lahko ob izboljšanju vašega stanja vedno kombinirate s preostalimi našimi storitvami. V kolikor zdravje dopušča lahko storitev kombinirate tudi z vadbo, ki se izvaja v vseh DEOS Centrih starejših.

Če se odločate za težjo obliko pomoči starejšim na domu, si o tej storitvi zagotovo želite pridobiti čim več informacij. Nekaj vam jih nudimo še v spodnjem besedilu oziroma pogostih vprašanjih ter odgovorih nanje.

Ali lahko naročim enkratno čiščenje na domu?

Seveda lahko. Na naši spletni strani lahko že v naročniškem obrazu označite podrobnosti storitve, pri čemer lahko izberete tako enkratno kot pogostejše čiščenje. Tudi splošna pomoč v gospodinjstvu vam je na voljo popolnoma po dogovoru oziroma vaših željah. Storitev lahko naročite zase ali v imenu nekoga, ki jo potrebuje.

Kaj vse zajema pomoč v gospodinjstvu?

V splošnem se tovrstna pomoč uporablja zaradi ohranjanja in/ali vzpostavljanja določene stopnje čistoče in reda v vašem domu oziroma domu tistega, ki sam tega ni več v polnosti sposoben. Pri tem gre za splošno pospravljanje in čiščenje prostorov, postiljanje postelje, zračenje, čiščenje osebnega perila, pomivanje posode, odnašanje smeti, pomoč pri pripravi hrane … Junaki na domu smo vam na voljo za vse to in še več!