Osnovni namen izvajanja storitev pomoči na domu je, da upravičencem omogočamo čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Pri svojem delu v korist in ob soglasju z upravičenci in njihovimi svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, zlasti s patronažno, zdravstveno službo in domovi za starejše.

Na območju Občine Ig, na podlagi podeljene koncesije, družba DEOS izvaja storitev pomoči na domu od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. Storitve opravljamo na podlagi sklenjenega dogovora, za uporabnike, ki imajo bivališče v občini, kjer je storitev subvencionirana. Za uporabnike naše storitve skrbita dve socialni oskrbovalki z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela s starejšimi.

Cenik storitve pomoči na domu za uporabnika znaša:

  • 1 ura storitve med tednom (polna cena): 20,32 €/uro
  • 1 ura storitve za uporabnika med tednom: 4,95 €/uro

Razliko do ekonomske cene, ki je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in spremembami Pravilnika, predstavlja subvencija Občine Ig.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV. Cene je sprejela uprava družbe dne 3.11.2020 in veljajo od 1.1.2021 dalje.