Spremstvo starejših oseb in družabništvo na domu je namenjeno predvsem osebam, ki bivajo bodisi v domačem okolju, pri svojcih, v oskrbovanih stanovanjih, v domski oskrbi ali kje drugje.

pomocnadomu-subvencionirana

Junaki na domu pridejo do vas, v kolikor storitev naročite, razlogi, ki pripeljejo do odločitve za spremstvo ali družabništvo pa so lahko zelo raznoliki:

 • večja potreba po druženju, pogovarjanju,
 • želja po aktivnem preživljanju prostega časa,
 • večja odsotnost svojcev zaradi služb,
 • želja po širjenju socialne mreže,
 • osamljenost,
 • spremstvo po opravkih zaradi zmanjšanje nesamostojnosti in drugo.

Posamezniki, ki sami preživljajo dneve, imajo pogosto občutek, da jim čas teče počasneje. Na to vpliva predvsem zapolnjenost dneva z različnimi dnevnimi aktivnostmi, ki lahko popestri vsakdanjik in s tem pripomore tudi k občutku bolj izkoriščenega dneva in bolj aktivnega življenja. Junaki z veseljem nudimo spremstvo starejših oseb in drugo pomoč  tako na domu kot izven doma.

Spremstvo starejših oseb z Junaki obsega:

 • spremstvo in pomoč pri urejanju ter opravljanju nujnih obveznosti (obisk banke, pošte, občine, CSD, zdravnika, lekarne ipd.),
 • pomoč pri vključevanju v družbo in raziskovanje možnosti za udeležbo v različnih dejavnostih (izobraževanja, tečaji, delavnice, predavanja, rekreacija, izleti, zabave),
 • spremljanje na zgoraj navedene dejavnosti, na sprehod, na pokopališče ipd.,
 • ob pojavljanju težav pri hoji (šepanje ali hoja s kratkimi koraki)
 • pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem in prostovoljci (spremstvo na obisk k sorodnikom in prijateljem ter na različne prireditve).

V kolikor potrebujete spremstvo v trgovino, zdravstveni dom, lekarno, urejanje zadev na centrih za socialno delo ali pa po drugih opravkih, smo mi pravi naslov za vas! Svojci so pogosto v službah, živijo na drugem na naslovu in pogosto nimajo dovolj časa za druženje in skupno preživljanje prostega časa. Ljudje pa smo socialna bitja, ki potrebujemo družbo – to je še toliko bolj pomembno v starosti ali ob pojavu različnih bolezenskih stanj. Storitev lahko pozitivno vpliva na vaše zdravje, srečo in zadovoljstvo.

Spremstvo starejših oseb in skupno druženje se začne na vašo željo ali na željo vaših svojcev, sorodnikov in družine. Namen spremstva je starostniku zagotoviti dodatno varnost in lažje izvajanje določenih aktivnosti. Pri osamljenosti in popestritvi dneva vam pomagamo z družabništvom, s ciljem vzpostavljanja novih in vzdrževanja starih stikov med znanci, vrstniki, prijatelji in ljudmi, s katerimi vas družijo skupni interesi.

Na začetku sodelovanja se dogovorijo pričakovanja, cilji in vaše želje. Spremstvo in druženje pa se organizira na način, da se lahko izpolnjujejo potrebe posameznika. Storitve se prilagajajo vsakemu posamezniku posebej, glede na njegovo zdravstveno stanje, zmožnost in dosedanjo aktivnost. S svojim sodelovanjem želimo ljudem ponuditi dobro počutje, varnost in kakovostno življenje.

 • druženje, pogovor, pomoč pri uporabi telefona, interneta,
 • spodbujanje in krepitev moči uporabnika,
 • skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • informiranje ustanov in svojcev o stanju in potrebah uporabnika,
 • priprava osebe na institucionalno varstvo

 

Skozi spremstvo in družabništvo bomo nudili tudi čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. Junaki smo tukaj za vas, da vam olajšamo bivanje v znanem okolju, nudimo družbo in pogovor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujemo možnosti padcev in drugih nezgod. Sami ne predvidevamo v naprej, kakšna pomoč je potrebna, saj se zavedamo, da je vsak posameznik drugačen, zato se z vami spoznamo in pogovorimo, na kakšen način želite prejemati storitve.

Nekaj aktivnosti, ki jih lahko izvajamo znotraj storitve:

 • petje,
 • sprehodi,
 • pogovori, klepet ob kavi,
 • igranje družabnih iger, besednih in miselnih iger,
 • prebiranje revij, časopisov in knjig,
 • raziskovanje aktivnosti (tečajev, delavnic in potopisnih predavanj), ki bi se jih lahko udeležili,
 • ročna dela in likovna ustvarjanja,
 • in druge aktivnosti glede na vaše želje – skratka vsa kar si želite početi ali pa ste vedno imeli željo.