Pomoč starejšim na domu

Pomoč pri vsakodnevnih opravilih

Za marsikoga izmed nas so vsakodnevna opravila v domačem okolju nujna in samoumevna za lažje in udobnejše bivanje. Skrb za vsakodnevna opravila, je lahko brez pomoči oteženo ko ne zmoremo več skrbeti zase kot smo včasih ali pa zaradi spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva stalno prisotnost ali pomoč tretje osebe. Pomoč starejšim na domu je zato zelo dobrodošla, če si starostnik želi podaljšati svoje bivanje domu.

Ko v življenju posameznika pride do sprememb, kot so znaki staranja, pojav pridruženih bolezni, poškodb in drugih ovir, ki vplivajo na posameznikov način življenja do te mere, da potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Ko uporabniki ne zmorejo več skrbeti zase ali pa njihova bolezen zahteva stalno prisotnost tretje osebe, jim največkrat pri tem pomagajo sorodniki. Vendar tudi sorodniki ne morejo biti stalno prisotni zaradi službenih in drugih obveznosti.

NAROČI

 

Za vsakega človeka je pomembno, da lahko poskrbi sam zase, a ima samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih opravilih ima pomemben vidik pri kakovostnem staranju. Človek tako ne more več samostojno opravljati opravil, ki jih telesno, duševno, duhovno ali socialno zdrav človek opravlja s samoumevno lahkoto. Storitev pomoč starejšim na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo več opravljati vsakodnevnih opravil na način, kot so jih do sedaj.

Junaki z veseljem nudijo pomoč starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih, vas podpirajo pri vsakdanu vašega življenja in pri strukturiranju vsakodnevnega življenjskega ritma. Nudijo vse kar potrebujete za to, da bo vaše življenje v domačem okolju kar najprijetnejše in udobnejše.

Osnovni namen izvajanja pomoči starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih je, da uporabnikom omogočamo čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju in s tem nadomestimo potrebo po namestitvi v institucionalnem varstvu s tem pa podaljšamo bivanje posameznikov v domačem okolju. Uporabniki lahko na ta način ostanejo v svojem znanem bivalnem okolju, v njihovem domu in ob znanih ljudeh, mi pa jim nudimo pomoč pri opravilih, ki jih dnevno izvajamo vsi.

Pomoči starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih vam nudimo, da bi vi lažje premagovali breme fizičnih opravil kot tudi ostale dejavnosti, ki so del vsakdanjega življenja.

Storitev pomoč starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih obsega:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
  • pomoč pri osebni higieni (kopanje, tuširanje, umivanje zob, las, britje, striženje nohtov),
  • oblačenju, slačenju (zapenjanje gumbov, zadrg, obuvanje in vezanje čevljev),
  • hranjenju, pitju,
  • gibanju (po stanovanju, hoja s pripomočki ali brez njih, vstajanje iz postelje, s stola,
  • invalidskega vozička),
  • opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
  • varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.

Junaki vam bodo pomagali pri vsakodnevnih opravilih, skupaj se boste dogovorili, kako bo potekalo skupno delo, opredelili boste pogostost nudenja pomoči in skupaj izdelali načrt pomoči starejših na domu. Storitev prilagodimo vašim potrebam, torej glede na vaše zdravstveno stanje, potrebe, želje in cilje. Skozi sodelovanje vam bodo nudili tudi čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. Naši izvajalci so tukaj za vas, da vam olajšajo bivanje v znanem okolju s pomočjo pri vsakodnevnih opravilih in vam hkrati nudijo družbo in pogovor.

NAROČI