Program Aktiven dan je socialnovarstveni program, namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejšim, ki še bivajo v svojem domačem okolju. Program nudi inovativno obliko dnevnih aktivnosti in dnevnega varstva starejših, ki poteka dvakrat tedensko v DEOS centrih starejših.

program aktiven dan

Dnevno varstvo starejših pomaga pri samostojnosti, neodvisnosti in družbeni vključenosti starejših. Junaki na domu starejšim uporabnikom ponujajo storitev – dnevno varstvo starejših Aktiven dan, ki spodbuja in ohranja starostnikove zmožnosti za boljše bivanje v domačem okolju.

Dnevno varstvo starejših- Aktiven dan, nudi dnevne aktivnosti predvsem starejšim od 80 let, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo zadovoljivo udeleževati aktivnosti zunaj doma, potrebnih za vzdrževanje ustrezne kakovosti življenja. Dolgoročno program zagotavlja starostnikom boljše psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kakovostno bivajo doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev. Dnevno varstvo starejših je pogosto psihično, časovno in včasih tudi fizično zelo obremenjujoče za svojce, ne glede na to, ali so še v službi ali v pokoju.

Program Aktiven dan je komplementarna storitev oskrbe starejših v domačem okolju, saj starostnikom zagotavlja takšno raven fizične, kognitivne in družbene aktivnosti, ki jo potrebujejo, kadar bivajo doma.

aktiven dan
  • jutranje druženje in kofetkanje,
  • uvodno izobraževanje glede na cilje dnevnih aktivnosti,
  • fitnes klinika AS (fizična vadba),
  • kognitivna vadba in kreativne delavnice,
  • kosilo in druženje.

V sklopu aktivnega dne starostniki preživijo dan ob aktivnostih, ki neposredno krepijo fizične in kognitivne sposobnosti ter širijo krog družbenih stikov. Na željo udeleženca lahko organiziramo tudi prevoz od doma do aktivnosti in nazaj. Program Aktiven dan poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času in se konča s kosilom.

Telovadba udeležencev

V vseh DEOS centrih starejših dnevno varstvo starejših izvaja Zavod Aktivna starost, ki je neprofitna organizacija in deluje na področju socialnega varstva starejših. Osredotoča se na izvajanje programov, ki članom zagotavljajo samostojnost, neodvisnost in družbeno vključenost.

Sestavljen je iz niza povezanih aktivnosti; začne se s polurnim kofetkanjem, ko lahko udeleženci poklepetajo in se družijo. Sledi uvodno izobraževanje o ciljih dnevnih aktivnosti in pomembnosti aktivnega in zdravega življenja starostnikov. Nato se začne telesna vadba, ki je naravnana individualno, kar pomeni, da posebej usposobljen vaditelj najprej presodi starostnikovo stanje in skupaj določita cilje – tako vsak posameznik dobi svoj vadbeni karton. Vaditelj med vadbo budno spremlja napredek posameznika in prilagaja zahtevnost vaj napredku. Tako starostnik izvaja čedalje zahtevnejše vaje in zmore vedno več. Takšna vadba omogoča boljšo fizično pripravljenost, izboljša osnovne vitalne funkcije in nekatera že obstoječa bolezenska stanja ter pomaga pridobiti funkcionalno telesno sestavo, hkrati pa povečuje življenjsko energijo.

Po kratkem odmoru sledi Aerobika možganov, to so delavnice kognitivne vadbe, ki preprečijo oziroma upočasnijo pešanje spominskih in drugih kognitivnih funkcij. Vsak udeleženec, ki to želi, lahko naredi tudi domačo nalogo, kar pomeni, da dogovorjeno aktivnost izvaja tudi doma ob dneh, ko program ne poteka. Namen je, da se starostnik tudi po odhodu domov preizkusi v raznih aktivnostih, ki jih na naslednjem aktivnem dnevu predstavi vsem udeležencem. Program se konča s kosilom, ki je tudi dobra priložnost za druženje udeležencev. Za spodbudo ter lažje in prijetnejše izvajanje vseh aktivnosti ves čas skrbi tudi animator.

Napredek, ki ga zagotavlja sodelovanje v programu Aktiven dan opažajo tako starostniki kot njihovi svojci.

Cena dnevnega zakupa je 5,99 EUR.
Cena mesečnega zakupa Aktivnega dneva (2x tedensko) je 45 EUR.
V enotah Centrov starejših Trnovo in Črnuče je možnost udeležbe tudi trikrat na teden. Cena takšnega mesečnega zakupa Aktivnega dneva (3x tedensko) je 65 EUR.

Kako Aktiven dan poteka in kako so udeleženci z njim zadovoljni si oglejte v kratkem predstavitvenem filmu o Aktivnem dnevu.