Človek je globoko vtkan v medsebojne odnose, ki ga tudi psihološko najbolj določajo. Psihosocialna pomoč je osnovana na varnosti, zaupanju, sočutju in spoštovanju. Kako kvalitetni so odnosi, se najbolje pokaže v stiskah, ki jih prinese jesen življenja. Gre za več, kot le pogovor, saj se prebudijo ranljive vsebine osamljenosti in nemoči zaradi izgube zdravja in samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnostih.

side-view-caregiver-high-fiving-with-old-man_reduced

Duševno zdravje je povezano z razvojem osebnosti skozi različna časovna obdobja posameznika. Lahko bi rekli, da pomeni mentalni, fizični, družbeni, čustveni in duhovni razvoj, ki posamezniku omogoča, da živi produktivno, zadovoljno in polno življenje. Je vseživljenjski proces spreminjanja, učenja, razvijanja in se pri posamezniku nenehno spreminja.

Ker se naše življenje nenehno spreminja in razvija, se moramo naučiti, kako se spoprijemati s spremembami in z njimi živeti. Psihosocialna pomoč nam pomaga pri spoprijemanju s spremembami skozi različna obdobja v življenju.

Storitev je namenjena starostnikom in zajema:

 • sočutno pomoč v težavnih življenjskih situacijah, kot so bolezen ininvalidnost,
 • sočutno pomoč v težavnih življenjskih situacijah, kot so bolezen ininvalidnost,
 • soočanje z vidiki izgube svojega zdravja in izgube samostojnosti,
 • krepitev samozaupanja in ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov s svojimi najdražjimi,
 • podporo pri žalovanju ob izgubah svojih najdražjih,
 • ozaveščanje svojih potreb in želj glede socialnih stikov ter se jih naučiti izražati,
 • podporo ob doživljanju strahu pred prihodnostjo (»kako se bodo stvari odvijale
  naprej«) in ponovno vzpostavljanje porušenega mentalnega zdravja.

Psihosocialna pomoč je strokovna podpora in pomoč starostnikom, ki se soočajo z osamljenostjo, tesnobo, zaskrbljenostjo zaradi bolezni, težkih medosebnih odnosov v družini idr. Pripada vam, da v tem niste sami, zato vam nudimo strokovno psihosocialno pomoč in/ali psihoterapevtsko pomoč

Kako se soočati s stiskami, ki jih prinese jesen življenja, vemo šele takrat, ko to doživimo. Takrat potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, kjer se počutimo slišane in sprejete ter razumljene. Psihosocialna pomoč je strokovna podpora in pomoč starostnikom, ki se soočajo z osamljenostjo, tesnobo, zaskrbljenostjo zaradi bolezni, težkih medosebnih odnosov v družini idr. Pripada vam, da v tem niste sami, zato vam nudimo strokovno psihosocialno pomoč in / ali psihoterapevtsko pomoč.

pomoc-starostnikom

S toplo besedo in ozaveščanjem tega, od kje izhaja stiska, jo lahko spremenimo. Ob tem vas spremljamo, da kljub temu zaživite polno življenje, ne glede na omejitve, ki vam jih je prinesla bolezen ali invalidnost. Pri nudenju psihosocialne pomoči ne gre za tolaženje, ampak za iskanje starostnikovega doživljanja sebe v odnosu do drugih ter kako doživlja druge.

Lahko zaživite bistveno bolj kvalitetno življenje, ne glede na leta svojega življenja. Pripada vam, da niste sami v stiski. Le opogumiti se je treba.

Svojci se nemalokrat znajdejo v kaosu vseh obveznosti in obremenitvami, ki jih prinaša skrb za starostnika (npr. mamo ali očeta), saj potrebuje vedno več pomoči. Stiska ob tem, ko je »vsega preveč«, lahko postane vedno bolj obremenjujoča za duševno ravnovesje svojcev. V takih obdobjih se je dobro z nekom pogovoriti, kjer so deležni sočutja in razumevanja. Nudimo vam strokovno terapevtsko pomoč.

Le z vzpostavitvijo psihofizičnega ravnovesja, bomo lahko pomagali starostniku in kvalitetno poskrbeli zanj. Včasih želimo najbolje za svoje starše, a je vsega preveč: neizgovorjene stiske, hiter tempo življenja, pritiski ki nam jih nalaga družba, skrb za družino, službo itd. Zato je še posebej pomembno, da poskrbite zase.

Storitev je namenjena posameznikom, ki si v teh obdobjih želite bolje razumeti sami sebe, lastno delovanje ob obremenitvah pri skrbi za ostarelega in/ali invalidnega starostnika, izboljšati odnos z njimi ter živeti v sožitju. V varnem terapevtskem odnosu boste ob strokovni podpori raziskovali svoje notranje doživljanje, skrbeli za svoje duševno zdravje in vnašali spremembe v svoje življenje, kljub zahtevni vlogi, ki jo imate s skrbjo za starostnika.

psihosocialna pomoč svojcem
Nudimo tudi psihosocialno pomoč svojcem

Pomembni elementi te spremembe so:

 • najprej odločitev, da si želimo nekaj spremeniti,
 • predstava, kako naj bi sprememba izgledala,
 • dejavnosti, v katere je potrebno vložiti trud in bodo pripomogle k spremembi,
 • zavedanje, da se bo potrebno pozneje prilagajati tem doseženim spremembam.