Spremstvo starejših oseb za kvalitetnejše življenje | Junaki na domu
Spremstvo starejših oseb

Spremstvo in družabništvo

Spremstvo in družabništvo na domu je namenjeno starejšim osebam in ljudem z različnimi zdravstvenimi stanji in obolenji, ki živijo sami v svojem bivalnem okolju, njihovo zdravstveno stanje pa vpliva na njihov vsakdan. Tiste starejše osebe, ki same preživljajo dneve v domačem okolju, imajo pogosto občutek, da jim teče čas počasneje. Na to vpliva predvsem zapolnjenost dneva z različnimi dnevnimi aktivnostmi, ki lahko človeku popestri vsakdanji ritem in s tem pripomore k občutku izkoriščenega dneva in bolj aktivnega življenja. Junaki z veseljem nudimo spremstvo starejših oseb in drugo pomoč tako na domu kot izven doma.

NAROČI

 

V kolikor potrebujete spremstvo v trgovino, zdravstveni dom, lekarno ali pa po drugih opravkih smo mi pravi naslov za vas. Svojci so pogosto v službah, živijo na drugem na naslovu in pogosto ni dovolj časa za druženje in skupno preživljanje prostega časa. Ljudje smo socialna bitja, ki potrebujemo družbo, pozornost in ljubezen, to je še toliko bolj pomembno v starosti ali ob pojavu različnih bolezenskih stanj.

Želimo vam pomagati popestriti vaš vsakdan, saj aktiven dan pozitivno vpliva na vaše zdravje, srečo in zadovoljstvo. Ponujamo vam spremstvo in družbo v vašem domačem okolju. Junaki s spremstvom starejših oseb nudimo podporo pri ohranjanju in vzpostavljanju socialne mreže, spremljanju uporabnika pri opravljanju nujnih in ne nujnih obveznostih ali dejavnostih, vključevanju v družbo, širjenju socialne mreže in drugih obveznostih.

Kako poteka družabništvo in spremstvo starejših oseb?

Spremstvo starejših oseb in skupno druženje se začne na vašo željo ali na željo vaših svojcev, sorodnikov in družine. Namen spremstva je starostniku zagotoviti dodatno varnost in lažje izvajanje določenih aktivnosti. Prilagodimo se vašim interesom glede vsebine družabništva in načina poteka spremstva. Junaki skupaj z vami hodimo po opravkih, da vam lažje pomagamo pri opravilih ter se na nas lahko zanesete v primeru pojava nenadnih težav. Pri osamljenosti in popestritvi dneva vam pomagamo z družabništvom, s ciljem vzpostavljanja novih in vzdrževanja starih stikov med znanci, vrstniki, prijatelji in ljudmi, s katerimi vas družijo skupni interesi. Potek izvajanja spremstva in družabništva si lahko izbirate sami, zato je vsebina druženja lahko tudi skupno petje, prebiranje knjig, ples, sprehodi, pogovori, igranje družabnih iger ter individualne delavnice; skratka vsa kar si želite početi ali pa ste vedno imeli željo.

Namen spremstva in družabništva je zagotoviti uporabnikom kvalitetno in varno bivanje domačem okolju ter zadovoljitev socialnih stikov. Na ta način ostanete vitalni, radoživi in optimistični. Spremstvo in družabništvo organiziramo glede na vaše želje in potrebe (določijo se na začetku sodelovanja in sproti med druženjem) in vam zagotavlja aktivno preživljanje prostega časa. Na začetku sodelovanja se dogovorijo pričakovanja, cilji in vaše želje. Spremstvo in druženje pa se organizira na način, da se lahko izpolnjujejo potrebe posameznika. Storitve se prilagajajo vsakemu posamezniku posebej, glede na njegovo zdravstveno stanje, zmožnost in dosedanjo aktivnost. S svojim sodelovanjem želimo ljudem ponuditi dobro počutje, varnost in kakovostno življenje. S spremstvom in družabništvom želimo poskrbeti za življenje polno aktivnosti, zabave, potovanj in druženja.

Spremstvo starejših oseb in družabništvo z Junaki vsebuje:

 • spremstvo starejših oseb in pomoč pri urejanju ter opravljanju nujnih obveznosti (obisk banke, pošte, občine, CSD, zdravnika, lekarne ipd.),
 • pomoč pri vključevanju v družbo, raziskovanje o udeležbi na tečajih, delavnicah in potopisnih predavanjih, na rekreaciji in izobraževanjih,
 • druženje, pogovor, pomoč pri uporabi telefona, interneta,
 • spremljanje na različne prireditve, pokopališče, na sprehod, na obiske k prijateljem in sorodnikom,
 • spremstvo starejših oseb na sprehodih, izletih, zabavah,
 • pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom,
 • spodbujanje in krepitev moči uporabnika,
 • skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • informiranje ustanov in svojcev o stanju in potrebah uporabnika,
 • priprava osebe na institucionalno varstvo.

Aktivnosti, ki jih lahko izvajamo ob druženju:

 • petje,
 • sprehodi,
 • pogovori, klepet ob kavi,
 • igranje družabnih iger,
 • prebiranje revij, časopisov in knjig,
 • igranje besednih in miselnih iger,
 • raziskovanje aktivnosti (tečajev, delavnic in potopisnih predavanj), ki bi se jih lahko udeležili,
 • ročna dela in likovna ustvarjanja,
 • in druge aktivnosti glede na vaše želje.

Skozi spremstvo in družabništvo bomo Junaki nudili čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. Junaki smo tukaj za vas, da vam olajšamo bivanje v znanem okolju, nudimo družbo in pogovor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujemo možnosti padcev in drugih nezgod. Sami ne predvidevamo v naprej, kakšna pomoč je potrebna, saj se zavedamo, da je vsak posameznik drugačen, zato se z vami spoznamo in pogovorimo, na kakšen način želite prejemati storitve.

NAROČI