Spremstvo starejših oseb

Spremstvo in družabništvo

Spremstvo in družabništvo na domu je namenjeno starejšim upravičencem in ljudem z različnimi zdravstvenimi stanji in obolenji, ki živijo sami v svojem bivalnem okolju, njihovo zdravstveno stanje pa vpliva na njihov vsakdan. Tiste starejše osebe, ki same preživljajo dneve v domačem okolju, imajo občutek, da jim teče čas počasneje. Na to vpliva predvsem zapolnjenost dneva z različnimi dnevnimi aktivnostmi in dogajanji, ki lahko človeku popestri vsakdanji ritem in s tem pripomore k občutku izkoriščenega dneva in bolj aktivnega življenja. Naši Junaki bodo z veseljem nudili spremstvo starejših oseb in drugo pomoč tako na domu kot izven doma.

NAROČI

 

V kolikor (ste opazili, da) potrebujete spremstvo v trgovino, zdravstveni dom, lekarno ali pa po drugih opravkih smo mi pravi naslov za vas. Svojci so pogosto v službah, živijo na drugem na naslovu in pogosto ni dovolj časa za druženje in skupno preživljanje prostega časa. Ljudje smo socialna bitja, ki potrebujemo družbo, pozornost in ljubezen, to je še toliko bolj pomembno v starosti ali ob pojavu različnih bolezenskih obolenj. Občutek osamljenosti, izoliranosti in strah pred padci ter poškodbami, lahko negativno vpliva na zdravje vseh ljudi. Vsak izmed nas ima potrebo po druženju in vzpostavljanju osebnega stika. Želimo vam pomagati popestriti vaš vsakdan, saj zapolnjen, aktiven dan pozitivno vpliva na vaše zdravje, vašo srečo in zadovoljstvo. Ponujamo vam spremstvo in družabništvo v vašem domačem okolju. Naši Junaki s spremstvom starejših oseb nudijo podporo pri ohranjanju in vzpostavljanju socialne mreže, spremljanju upravičenca pri opravljanju nujnih in ne nujnih obveznostih ali dejavnostih, vključevanju v družbo, širjenju socialne mreže in drugih obveznostih.

Spremstvo starejših oseb se začne na vašo željo ali na željo vaših svojcev, sorodnikov in družine. Namen spremstva je starostniku zagotoviti dodatno varnost in lažje izvajanje določenih aktivnosti. Junaki na domu vam nudijo tudi družabništvo, na vašo željo oziroma željo vaših svojcev. Junaki se prilagodijo vašim interesom glede vsebine družabništva in načina poteka spremstva.
Junaki skupaj z vami hodijo po opravkih, da vam lažje pomagajo pri opravilih ter se na njih lahko zanesete v primeru pojava nenadnih težav. Pri osamljenosti in popestritvi dneva vam pomagajo z družabništvom, s ciljem vzpostavljanja novih in vzdrževanja starih stikov med starostniki, vrstniki in drugimi za vas pomembnimi osebami. Potek izvajanja spremstva in družabništva si lahko izbirate sami, zato je vsebina druženja lahko tudi skupno petje pesmi, prebiranje knjig, sprehodi, pogovori, igranje družabnih iger ter individualne delavnice; skratka vsa kar si želite početi ali pa ste vedno imeli željo.

Namen spremstva in družabništva je zagotoviti uporabnikom kvalitetno in varno bivanje domačem okolju ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih. Na ta način se ohranja tudi vitalnost uporabnika. Spremstvo in družabništvo poteka glede na vaše želje in potrebe (določijo se na začetku sodelovanja in sproti med druženjem) in vam zagotavlja aktivno preživljanje prostega časa. Na začetku sodelovanja se dogovorijo pričakovanja, cilji in želje posameznika. Spremstvo in druženje pa se osredotoči na prijazen in sproščen način sodelovanja, da se lahko izpolnjujejo potrebe posameznika. Storitve se prilagajajo vsakemu posamezniku posebej, glede na njegovo zdravstveno stanje, zmožnost in dosedanjo aktivnost. S svojim sodelovanjem želimo ljudem ponuditi dobro počutje, varnost in kakovost življenja. S spremstvom in družabništvom želimo poskrbeti za življenje polno aktivnosti, zabave, potovanj in druženja.

Spremstvo starejših oseb in družabništvo z Junaki vsebuje:

 • spremstvo starejših oseb in pomoč pri urejanju ter opravljanju nujnih obveznosti (zadev na banki, pošti, občini, CSD, k zdravniku, v lekarno in drugih opravkih)
 • pomoč pri vključevanju v družbo, raziskovanje o udeležbi na tečajih, delavnicah in potopisnih predavanj
 • druženje, pogovor, pomoč pri uporabi telefona, interneta
 • spremljanje na različne prireditve, pokopališče, na sprehod, na obiske k prijateljem in sorodnikom,
 • spremstvo starejših oseb na sprehodih, izletih, zabavah
 • spremstvo na dogodkih, aktivnostih, delavnicah, na potovanjih, na rekreaciji in izobraževanju. Ali SOC servis: spremljanje pri obiskih, predstav, sorodnikov ali na počitnicah
 • širjenje uporabnikove socialne mreže v njegovem življenjskem okolju
 • pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom
 • vzpostavljanje stikov s prostovoljci
 • spodbujanje in krepitev moči uporabnika
 • družabništvo doma in zunaj na zraku, skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa
 • informiranje ustanov in svojcev o stanju in potrebah uporabnika
 • priprava osebe na institucionalno varstvo

Aktivnosti, ki ji lahko skupaj z Junaki izvajate ob druženju:

 • petje,
 • sprehodi,
 • pogovori,
 • igranje družabnih iger,
 • prebiranje revij, časopisov in knjig,
 • igranje besednih in miselnih iger,
 • raziskovanje aktivnosti, ki bi se jih lahko udeležili (tečajev, delavnic in potopisnih predavanj),
 • ročna dela in likovno ustvarjanja,
 • in druga opravila glede na vaše želje

Skozi spremstvo in družabništvo bomo Junaki nudili čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. Junaki smo tukaj za vas, da vam olajšamo bivanje v znanem okolju, nudimo družbo in pogovor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujemo možnosti padcev in drugih nezgod. Sami ne predvidevamo v naprej, kakšna pomoč je potrebna, saj se zavedamo, da je vsak posameznik drugačen, zato se že ob prvem stiku se z vami pogovorimo, na kakšen način želite prejemati storitve in vas pozivamo k novim predlogom.

NAROČI