Danes bi vas želeli spomniti na projekt BIVANJE STAREJŠIH NA KMETIJI, s katerim ponujamo dodatne namestitve starejšim osebam in tudi razne dnevne aktivnosti za starejše.

Družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale, skupaj izvajajo Projekt “Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji” ali krajše Bivanje starejših na kmetiji.

Namen projekta: BIVANJE IN DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Namen projekta je zagotoviti namestitve starejšim osebam, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih opravil. Ponuditi želimo nov, alternativen način namestitve uporabnikov, ki čakajo oziroma še ne potrebujejo namestitve v domu za starejše. Tekom bivanja na kmetijah so organizirane tudi dnevne aktivnosti za starejše, v povezavi z lokalnim okoljem. Kmetije so povezane s podjetjem DEOS d.o.o. in Zavodom Aktivna starost so.p. ter posledično z vsem njihovim strokovnim osebjem, kar zagotavlja kvalitetno namestitev.

Lokacije kmetij:

V nastanitev na kmetijah je vključeno bivanje v urejeni lastni sobi, različne dnevne aktivnosti za starejše na kmetiji po lastnih željah in interesih ter trije obroki hrane dnevno. Tekom bivanja se uporabnikom ponuja spremljanje uporabnikovega zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike. Možnosti so tudi, da se za dnevne aktivnosti za starejše oziroma morebitne potrebne storitve, v kolikor bi oseba potrebovala delno pomoč obrnete tudi na nas, Junake na domu.

Glavni cilj projekta:

Proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti: celodnevnega in dnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

S projektom se želi opredeliti pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajali v okviru dopolnilnih dejavnosti. S ponujanjem namestitev se bodo izoblikovale smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za bivanje starejšega na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja starejše osebe v času bivanja na kmetiji in načine in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Projekt se izvaja v sklopu Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Projekt se izvaja od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022.

Za bivanje na kmetijah je možnost, da se izkoristi tudi turistične bone. Vljudno ste vabljeni na ogled prostorov na kmetijah, ki vam jih bodo po dogovoru razkazali lastniki kmetij!