Junaki na domu nudimo pomoč starejšim osebam. Naše storitve so že podrobno predstavljene na spletni strani. Tokrat pa vam želimo približati tudi naše izvajalce, jih bomo predstavili skozi novice. Prosili smo jih, naj na kratko predstavijo sebe in namen svojega dela.

Vse naše Junake pred izvajanjem storitev preverimo. Z vsakim se osebno srečamo in izvedemo krajši pogovor, kjer nam predstavi sebe, svoje delovne izkušnje in reference ter se dogovorimo o morebitnem sodelovanju. Junaki pomoč starejšim osebam opravljajo srčno.

Nudimo vam pestro izbiro izvajalcev in s tem različne oblike pomoči starejšim osebam. Ob vsakem povpraševanju se prilagodimo vašim željam in pričakovanjem. Skupaj pa izberemo najprimernejšega Junaka, ki bo za vas ali vašega svojca najbolj primeren.

Tokrat se nam predstavlja naša izvajalka Maja, ki v okviru Junakov na domu, nudi pomoč starejšim osebam.

Povejte kaj o sebi

Življenje je dar… S to mislijo »vozim« skozi svoje življenje.

Moje ime je Maja, stara sem 38 let in sem energična mamica štirim razigranim deklicam. Po poklicu sem univerzitetna diplomirana sociologinja.

Velik del mojega življenja predstavlja pomoč starejšim osebam, bolnim, invalidnim osebam in njihovim svojcem. V okviru te misli opravljam svoje poslanstvo. Ljudem želim zagotoviti čim bolj neodvisno, samostojno in kakovostno življenje.

Zakaj ste se odločili za pomoč starejšim?

Iz preprostega razloga. Rada imam ljudi, rada imam življenje, rada pomagam ljudem. Druge razlage ni. Sama pravim: “Skupaj smo večji, skupaj smo močnejši in glasnejši. Skupaj zmoremo vse, pa še lažje nam je.”

Pomoč starejšim osebam, bolnim in invalidnim osebam sem sprva nudila v obliki prostovoljstva, kasneje pa je pot nanesla tako, da je to postala moja »služba«. Služba, v kateri neizmerno uživam in me polni z vsemi mogočimi energijami.

Seveda je delo včasih težko, zahtevno, ampak v njem uživam. Včasih se je težko odločiti kaj reči, kako povedati. Kljub vsemu svoje delo opravljam s spoštovanjem, z diskretnostjo in z ljubeznijo.

Kaj se vam zdi pri vašem delu najpomembnejše?

Pri tovrstnem delu, pomoč starejšim osebam, se mi zdita najbolj pomembni prijaznost in topla beseda. Velikokrat se mi je v praksi izkazalo, da še tako zahtevna oseba kloni prijaznosti. Noben človek se ne brani prijaznosti. Sprva sta prijaznost in topla beseda odločilni, nato pa seveda strokovnost in samo delo, ki ga opravim. Na svoji poti sem imela raznolike uporabnike, od katerih sem se ogromno naučila. Pomembno je, da naša dejanja temeljijo na dobrih namenih.

Kakšna je vaša vloga pri Junakih na domu?

V sklopu Junakov na domu nudim spremstvo in družabništvo, pomoč pri vsakodnevnih opravilih in pomoč v gospodinjstvu. Prav tako nudim prevoz in spremstvo, pomoč na domu in od doma ter osebno asistenco.

Poleg zgoraj napisanega pripravljam in izvajam tudi različne delavnice za starostnike in invalidne osebe. Trenutno največ pozornosti namenjam osebam z demenco. V Sloveniji je za tovrstno skupino oseb, organizirano zelo malo pomoči, prav tako tudi za svojce.

V trenutni situaciji sem precej časa namenila izobraževanju oziroma informiranju ljudi, kako pomagati starostnikom, ki živijo sami, da prebijejo čas epidemije. V času epidemije problem osamljenosti starostnikov pride še bolj do izraza.

Kako da ste se odločili za sodelovanje z Junaki na domu?

Sodelovanje z Junaki na domu je bila najprej moja odskočna deska pri izvajanju pomoči starejšim osebam na domu. Danes pa zaradi njihove profesionalnosti in strokovnosti zelo rada opravljam delo preko njih. Smo ena velika družina, ki deluje za blaginjo ljudi. Pomoč starejšim osebam ki jo nudimo vpliva na boljšo kvaliteto življenja starejših.

Ali bi nam želeli sporočiti še kaj?

Za konec pa vodilo, ki meni velikokrat vliva energijo in voljo. Nikoli se ne predajmo! Ljudje imamo velik vpliv na stvari okoli sebe. Smo veliko več, ko se zavedamo.

»Naj vam bo mar do soljudi, mar do vseh ljudi. Mar do starejših.«