Storitve - Junaki na domu

Ponujamo vam različne storitve pomoči na domu, ki vam pomagajo podaljšati vaše bivanje v domačem okolju. Storitve pomoči na domu so socialnovarstvene storitve upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, ampak zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in drugih bolezni, potrebujejo pomoč ali druge storitve na domu. Storitve pomoči na domu so storitve, ki zagotavljajo bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečujejo osamljenost in razbremenjujejo svojce. Namen storitev pomoči na domu je tudi odprava stisk in težav uporabnikov ter zagotavljanje in približanje storitev uporabnikom v njihovem domačem bivalnem okolju.

Na voljo so vam subvencionirane storitve pomoči na domu, ki so omejene na posamezne občine in obseg storitev. Nudimo subvencionirane storitve pomoči na domu v občinah Ig, Brezovica in Škofljica. Za naročilo subvencioniranih storitev pomoči na domu kliknite tukaj.

Zaradi omejene subvencionirane pomoči na domu, na 20 ur v tednu, nekateri posamezni uporabniki ne pridobijo dovolj pomoči, ki jo potrebujejo. V kolikor potrebujete dodatne oziroma večje število ur pomoči ali pa potrebujete še druge storitve, ki niso vključene v subvencionirane storitve pomoči na domu, vam ponujamo različne storitve dodatne pomoči na domu.

Gre za različne storitve, ki niso subvencionirane in jih potrebujejo starejši ob vsakodnevnih aktivnostih.