V četrtek  20.1.2022 smo se imeli priložnost predstaviti v Mestni hiši, širši družini Mestne občine Ljubljana. Predstavili smo idejo Junakov na domu, s poudarkom na storitvi  pomoč na domu LJUBLJANA.

Dogodek so organizirali člani skupnosti Tehnološkega parka, od katerih smo prejeli povabilo za predstavitev našega podjetja na dogodku. Vsako podjetje je imelo na voljo le pet minut za predstavitev svoje ideje in podjetja.

POMOČ NA DOMU LJUBLJANA

Junaki na domu smo se predstavili kot podjetje, ki že od leta 2019 izvaja storitev pomoč na domu Ljubljana. Platforma je bila vzpostavljena predvsem z namenom, ker so storitve na področju oskrbe starejših izredno razdrobljene, informacije o razpoložljivih izvajalcih pa včasih težko dostopne.

  • VSE NA ENEM MESTU ZA STAREJŠE

Omogočiti želimo storitve na enem mestu in ponuditi storitve, tako v okviru javne mreže ponudnikov kot tudi zasebnikov. Ker se zavedamo, da je sama organizacija oskrbe na domu zase ali za svojega bližnjega pogosto lahko stresna, na enem mestu ponujamo več storitev z široko paleto ponudnikov po celotni Sloveniji, kar olajša iskanje in tudi čas.  

  • PODALJŠANJE BIVANJA V DOMAČEM OKOLJU

Namen je predvsem pomoč pri podaljšanju bivanja posameznikov v domačem okolju preprečevanje osamljenosti in razbremenitev svojcev. Naše storitve pomagajo ohranjati samostojnost in avtonomnost posameznika ter mu pomagajo popestriti njegov vsakdan.

  • BREZ OMEJITEV PRI STORITVAH

Pomoč na domu Ljubljana je namenjena starejšim osebam, lahko pa se kdorkoli obrne na nas. Vemo, da je subvencionirana pomoč na domu na posameznika omejena na 20 ur tedensko, prav tako pa mora izpolnjevati še naslednje pogoje – starost nad 65 let in stalno bivališče v občini, kjer je pomoč subvencionirana. Pri nas teh omejitev ni.

  • BREZPLAČNO SVETOVANJE STROKOVNE SLUŽBE

Naša strokovna služba pomaga in svetuje pri izbiri storitve glede na zdravstveno stanje in druge okoliščine, preverja izvajalce ter koordinira celotno oskrbo. Po vsaki izvedbi preverja zadovoljstvo glede izvajanja pri strankah kot tudi pri Junakih izvajalcih. Strokovna služba informira tudi o drugih organizacijah, kjer se lahko pomoč pridobi, ali pa kje dobiti pripomočke za oskrbo na domu, da je domača oskrba lažja.

Oskrba na domu je pri nas zaenkrat najbolj razvita s storitvijo pomoč na domu LJUBLJANA. Največ izvajalcev imamo ravno tukaj. Na predstavitvi smo izpostavili vse storitve, ki jih ponujamo Junaki na domu, kot tudi posredovane storitve Zavoda AS in družbe DEOS – tudi projekt bivanja starejših na kmetiji. Poudarili smo, da so storitve dostopne po vsej Sloveniji. Od naših začetkov pa do danes je pri nas moč opaziti, da smo na področju oskrbe že močno napredovali – seveda brez pomoči naših strank in izvajalcev ne bi bili to kar smo!

Na dogodku smo spoznali veliko novih obrazov in slišali za številne inovativne ideje drugih podjetnikov. Hvaležni smo za možnost predstavitve Junakov na domu na dogodku in upamo, da se bomo lahko še večkrat na tovrsten način predstavili širši javnosti še kje drugje.