VADBA ZA STAREJŠE NA DOMU

Vadba za starejše dobiva vedno večji pomen pri ohranjanju funkcionalnih sposobnosti v starosti. Mišična masa in gibljivost s starostjo upada. Zato je s starostjo še posebej priporočljivo pozorno skrbeti za razvoj gibalnih sposobnosti, ki omogočajo ohranjanje fizičnih in funkcionalnih zmožnosti tudi v starosti. Mednje spadajo predvsem ravnotežje, gibljivost in mišična moč in vzdržljivost.

Vadba za moč pri starejših osebah je lahko koristna tudi v primeru nekaterih kroničnih zdravstvenih težav kot so kronična obstruktivna pljučna bolezen, osteoartritis, osteoporoza, Parkinsova bolezen, depresija, diabetes tipa 2, hipertenzija, vnetni artritis, živčno-mišične bolezni, debelost in bolezni, ki so značilne pri osebah po preboleli možganski kapi.

VADBA ZA STAREJŠE NA LOKACIJI IZVAJALCA

Vadba za starejše dobiva vedno večji pomen pri ohranjanju funkcionalnih sposobnosti v starosti. Mišična masa in gibljivost s starostjo upada. Zato je s starostjo še posebej priporočljivo pozorno skrbeti za razvoj gibalnih sposobnosti, ki omogočajo ohranjanje fizičnih in funkcionalnih zmožnosti tudi v starosti. Mednje spadajo predvsem ravnotežje, gibljivost in mišična moč in vzdržljivost.

Vadba za moč pri starejših osebah je lahko koristna tudi v primeru nekaterih kroničnih zdravstvenih težav kot so kronična obstruktivna pljučna bolezen, osteoartritis, osteoporoza, Parkinsova bolezen, depresija, diabetes tipa 2, hipertenzija, vnetni artritis, živčno-mišične bolezni, debelost in bolezni, ki so značilne pri osebah po preboleli možganski kapi.

AKTIVEN DAN

Program Aktiven dan je socialnovarstveni program, namenjen izboljšanju kakovosti življenja najstarejšim, ki še bivajo v svojem domačem okolju. Program nudi inovativno obliko dnevnih aktivnosti predvsem starejšim od 80 let, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo zadovoljivo udeleževati aktivnosti zunaj doma, potrebnih za vzdrževanje ustrezne kakovosti življenja. Dolgoročno program zagotavlja starostnikom boljše psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kakovostno bivajo doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev.

 • Jutranje druženje in kofetkanje

 • Uvodno izobraževanje glede na cilje dnevnih aktivnosti

 • Fitnes klinika AS (fizična vadba)

 • Kognitivna vadba in kreativne delavnice

 • Kosilo in druženje

AKTIVNO VARSTVO

Aktivno varstvo je socialnovarstveni program, namenjen starejšim, ki še bivajo v svojem domačem okolju in v času dnevne odsotnosti svojcev med 7.00h – 17.00h potrebujejo pomoč pri običajnih dnevnih opravilih. Dodatno program Aktivno varstvo starejšim omogoča socialni stik in druženje s stanovalci DEOS centra ter aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Program Aktivno varstvo je komplementarna storitev oskrbe starejših v domačem okolju, saj starostnikom zagotavlja takšno raven fizične, kognitivne in družbene aktivnosti, ki jo potrebujejo, kadar bivajo doma.

 • Varstvo v varnem okolju

 • Sodelovanje strokovne ekipe

 • 9 ur/dan, vsak delavnik

 • Ugodna cena

AKTIVNOSTI IN DOGODKI CENTROV ZA STAREJŠE

Aktivnosti in dogodki, ki potekajo v domovih za starejše, so lahko izjemnega pomena tudi za tiste, ki še živijo v domačem okolju in z obiski aktivnosti premagujejo osamljenost. Osamljenost pri starejših je izjemno pogosta in pomeni odsotnost globljih in trajnejših socialnih stikov z drugimi ljudmi. Oseba, ki ji primanjkuje intimnih stikov, doživlja osamljenost, ki lahko vodi v depresijo.

Aktivnosti, ki potekajo v domovih za starejše, imajo pozitiven vpliv na starostnike.

V sklopu mesečne naročnine imate možnost obiskovati:

 • aktivnosti kot so Alzheimer cafe, vaje za spomin, gospodinjske aktivnosti, pevski zbor, rokodelnice, bralne urice, sveto mašo, tombolo, terapijo s pomočjo psa ipd.,
 • dogodki kot so sladoledni dan, joga za starejše, učenje tujih jezikov, vrtičkanje, telovadba, praznovanje rojstnih dni ipd.
 • Poudarek na individualnih ciljih posameznika

 • Aktivnosti za ohranjanje čim višje stopnjo samostojnosti in neodvisnosti v vsakdanjem življenju

 • Strokovne vaje za izboljšanje spomina