Bivanje starejših na turistični kmetiji | Junaki na domu
Turistična kmetija nudi nastanitve starejšim

Bivanje starejših na kmetiji

Junaki na domu vam predstavljamo inovativno storitev, namestitev starejših na turistični kmetiji. Nudimo takojšnjo namestitev starejših na kmetijah, v kolikor ste si zaželeli spremembo lokacije bivanja ali pa je vaša trenutna namestitev prevelika ali premajhna za vaše potrebe. Turistična kmetija ponuja daljše ali krajše (celo)dnevne namestitve za starejše.

Kmetija je prilagojena bivanju starejših oseb in oseb, ki uporabljajo invalidske vozičke. Gre za odlično priložnost za starejše ljudi, ki so še dovolj samostojni in ne potrebujejo večje zdravstvene pomoči ampak le podporo in predvsem družbo. Priporočamo starejšim, ki so si zaželeli nekaj drugačnega ter novega.

NAROČI

 

Takojšnje nastanitve na kmetiji

Nudimo možnost takojšnjih nastanitev starejših oseb na kmetiji. V okviru projekta »Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji« smo zagotovili dodatne namestitve starejšim osebam. Ponujamo vam celodnevno bivanje in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Celodnevne namestitve za starejše omogočamo na kmetiji Senior turizem, ki se nahaja v okolici Lenarta v Slovenskih goricah in na kmetiji Grobelnik,ki se nahaja v okolici Sevnice. Turistična kmetija Cilenšek iz okolice Šempetra v Savinjski dolini ponuja možnost dnevnega bivanja, izletov za skupine ter krajših nočitev za 2 osebi.

Nastanitev starejših

Nudimo daljše ali krajše počitniške namestitve. Nudimo tudi prehodne namestitve za ljudi, ki čakajo na prosto mesto v katerem izmed domov po Sloveniji. Zavedamo se, da so čakalne vrste za domove dolge, kapacitete pa zasedene. Zato omogočamo takojšnje nastanitve starejših oseb.

Turistična kmetija z namestitvami za starejše omogoča celodnevne namestitve in dnevne obiske na kmetiji starejšim od 65 let. S kratkotrajnimi in dolgotrajnimi namestitvami se lahko omogoči starejšim ljudem, da v polni meri izkusijo življenje in s tem zamaknejo namestitve v institucije, domove. Omogočajo se tudi kratkotrajne- počitniške namestitve, ki omogočajo starejšim oddih in začasno spremembo okolja. Sama dolžina namestitve je odvisna vaših želj in potreb.

Kaj vam nudimo

Starejšim ljudem omogočamo namestitve z aktivnostmi, ki spodbujajo njihove sposobnosti ter jim podaljšujejo kvaliteto življenja. Na kmetijah se z nastanitvijo izvajajo različne aktivnosti, ki se jih bodo osebe lahko udeležile po svojih željah. Kmetije so povezane s podjetjem DEOS d.o.o. in Zavod Aktivna starost so.p. ter posledično z vsem njihovim strokovnim osebjem. Kapacitete kmetije omogočajo bivanje do 6 oseb naenkrat, kar omogoča v uporabnika usmerjeno izkušnjo.

V ponudbo na kmetiji je vključeno bivanje v urejeni eno ali dvoposteljni sobi, različne aktivnosti na kmetiji po lastnih željah in interesih ter trije obroki hrane dnevno. Tekom bivanja uporabnikom ponujamo spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike. Na aktivnostih, ki se izvajajo na kmetiji udeležba ni obvezna. Starostnik ima na voljo dejavnosti in aktivnosti, ki se jih udeleži po želji. Prav tako pa mu lahko pomagamo pri urejanju dnevnih aktivnosti s predlaganimi znamenitostmi v okolici, ki jih lahko razišče.

Z nastanitvijo pridobite:

  • večjo kakovost življenja v starosti,
  • rešitev stanovanjske problematike,
  • prijaznejše bivalno okolje kot v institucijah,
  • druženje,
  • medsebojna pomoč pri vsakdanjih opravilih,
  • občutek doma, pripadnosti, varnosti in koristnosti
  • kvalitetna doma pridelana prehrana,
  • lažje zagotavljanje organizirane pomoči, druženja in novih prijateljstev.

Vabljeni tudi na ogled prostorov, ki vam jih bo po dogovoru razkazal lastnik kmetije.

Nekaj o projektu

Družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale, skupaj izvajajo Projekt “Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji” ali krajše Bivanje starejših na kmetiji.

Namen projekta je zagotoviti namestitve starejšim osebam, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih opravil. Ponuditi želimo nov, alternativen način namestitve uporabnikov, ki čakajo na namestitev v domu za starejše oziroma le te še ne potrebujejo. Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti: celodnevnega in dnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

S projektom želimo opredeliti pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajali v okviru dopolnilnih dejavnosti. S ponujanjem namestitev, želimo izoblikovati smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za bivanje starejših na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja starejših oseb v času bivanja na kmetiji ter načine in metode prehoda uporabnikov v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Projekt se izvaja v sklopu Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt se izvaja od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022.

NAROČI