Osebna Rast

Osebna rast

Osebna rast je povezana z razvojem osebnosti skozi različna časovna obdobja posameznika. Lahko bi rekli, da pomeni mentalni, fizični, družbeni, čustveni in duhovni razvoj, ki posamezniku omogoča, da živi produktivno, zadovoljno in polno življenje. Je vseživljenjski proces spreminjanja, učenja, razvijanja in se pri posamezniku nenehno spreminja. Ker se naše življenje nenehno spreminja in razvija, se moramo naučiti, kako se spoprijemati s spremembami in z njimi živeti.

NAROČI

 

Osebna rast obsega spreminjanje načina razmišljanja, doživljanja, čustvovanja in vedenja. Velikokrat lahko osebna rast predstavlja velik izziv, a je na drugi strani zelo izpopolnjujoča ter za vedno spremeni naše življenje. Tudi če veliko delamo na sebi in osebno rastemo, še vedno lahko pride do obdobji, ko se ne počutimo najboljše, ko dvomimo vase, ne razumemo stvari itd. Osebna rast pomeni razvoj posameznih veščin, ki ti pomagajo pri premagovanju takšnih občutkov. Pomaga pri razumevanju, omogoča vpogled vase in v lastno doživljanje in ne pomeni odsotnosti slabih občutij.

Osebni razvoj nam omogoča, da spoznamo sebe in kaj si želimo od življenja. S tem, ko se osebno razvijamo in prilagajamo spremembam, se po sebi spreminja tudi naš način življenja.

Osebna rast pa ni povezana zgolj z nami kot posamezniki. Kljub temu, da je osebna rast raziskovanje in odkrivanje sebe (razvijanje svojih talentov, raziskovanje osebnostnih lastnosti, spreminjanje slabih navad itd.), je tudi močno prepletena z zunanjim svetom. To povezujemo s tem, da tisti, ki si želijo osebnega napredka, morajo svoj fokus preusmeriti tudi iz sebe na zunanji svet. Osebna rast se tako razvija tudi v smeri, ko postavimo na stran svoje potrebe, svoje lastnosti, veščine in znanja, da delujemo v smeri dobrega za širšo družbeno skupnost.

Osebna rast je sicer lahko zavedna ali nezavedna.
Zavedno se lotimo osebne rasti takrat, ko se odločimo, da želimo o sebi ali svetu izvedeti kaj novega, ko skušamo razumeti svoje osebnostne lastnosti, ko se lotimo spreminjanja svojih navad, prepričanj, ko želimo bolje razumeti, zakaj se obnašamo tako kot se, itd. Velikokrat pa je osebna rast tudi nezavedna, ko na podlagi izkušenj ali različnih dogodkov sami pridemo do spoznanj, sprememb v načinu razmišljanja, pogledih nasvet, itd.

Kdaj se je potrebno odločiti za spremembo?

Odločitev za osebno rast je neizogibno povezana s spremembo. Pomemben elementi te spremembe so:

 • najprej odločitev, da si želimo nekaj spremeniti
 • predstava, kako naj bi sprememba izgledala
 • dejavnosti, v katere je potrebno vložiti trud in bodo pripomogle k spremembi
 • zavedanje, da se bo potrebno pozneje prilagajati tem doseženim spremembam.

Uspešna osebna rast zahteva motivacijo, željo po izboljšanju in pripravljenost, da si prizadevamo za spremembe. To pomeni, da moramo narediti stvari, ki so lahko tudi neprijetne, vendar so v naše dobro. Ljudje pa smo takšni, da se spremembam, tudi takšnim, ki obljubljajo izboljšanje, radi izogibamo dokler niso nujne. Nekaj spremeniti namreč pomeni iti iz cone udobja, v kateri se trenutno nahajamo in se soočiti s strahom pred neznanim, tveganjem, da morda ne bomo uspešni in večkrat tudi z razmišljanjem, kaj si bodo drugi mislili o tem, kar počnemo.

Brez truda je torej težko priti do določenih spoznanj in spremeniti stvari, ki si jih želimo. Za popolno delovanje osebe naj bi bile pomembne tri psihološke potrebe in sicer kompetentnost, pomembnost in samostojnost. Osebna rast nam omogoča dobro počutje in srečo ter nam pomaga do uspeha in dosega našega potenciala z željo po stalnem učenju in rasti.

Tudi, če smo zadovoljni s sabo in svojim življenjem, je proces spoznavanja sebe zanimiv. Pomaga nam bolje razumeti druge, kar pomeni, da imamo lahko boljše in bolj povezane odnose. Spoznavanje sebe in odnosa z drugimi, vpliva, da se lažje soočimo s težkimi situacijami, bolj lahko razumemo neprijetne občutke in smo odločnejši pri sprejemanju življenjskih odločitev.

Komu je namenjena?

Namen nudenja osebne rasti je, da posamezniku pomagamo razrešiti morebitne konflikte, omogočimo osebnostno rast in razvoj, da lahko poveča razumevanje sebe in drugih ter izboljša odnose z drugimi. Odvisna je od posameznikovih osebnih lastnosti, okolja, navad, prepričanj, življenjskih izkušenj, itd. Vsak osebno rast doživlja na svoj način.

Vsak od nas si želi biti srečen, izpolnjen in vsi želimo, da bi naše življenje imelo smisel. Želimo, da nas drugi spoštujejo in ljubijo, prav tako se želimo počutiti varne. Poti, ki jih izbiramo v življenju za izpolnitev pa so individualne in edinstvene. Izbire in odločitve temeljijo na naših osebnih izkušnjah, spominih, razmišljanjih in delovanjih. Velikokrat pa se dogaja, da se nečemu upiramo pa ne vemo zakaj, ali pa nas nekaj skrbi, pa te skrbi ne razumemo. Vse prevečkrat bi radi nadzirali celotno situacijo, tudi tisto nad čemur sploh nimamo vpliva. Občasno nas je že vnaprej strah ali pa nas skrbi določena situacija. Ob takšnih situacijah največkrat pozabljamo na svoje sposobnosti.
Takrat je najboljše, da bi se poslužili načinov, da bi delali na lastni osebni rasti ter začeli učenje, spoznavanje in razumevanje sebe in hkrati drugih, sveta in okolja v katerem živimo, ob podpori strokovne pomoči.

Uporabnik je torej lahko vsak, ki si želi bolje spoznati sebe, bi radi na sebi in svojih sposobnostih aktivneje delal ali pa se je znašel v situacijah, spremembah v življenju, ki na njih vpliva negativno. S pomočjo osebne rasti si želijo doseči spremembo svojih navad, okolja ali pa sebe, da se lažje spoprimejo s spremembami in situacijami v svojem življenju in le te obrnejo na boljše.

Naši Junaki so tisti, ki vas bodo usmerjali in podpirali pri spoznavanju sebe. Z ustvarjanjem odprtega prostora za pogovor in vas bodo skozi pogovor in druge tehnike podprli v vaših ključnih trenutkih v življenju.

Pri osebni rasti je najbolj pomemben odnos, ki ga ustvarite in varen ter odprt prostor, vse z namenom, da bi lažje in hitreje dosegli želeno spremembo. Za vsako spremembo pa je potreben določen čas, ki ga ni možno točno predvideti v naprej.

Na kakšen način se izvaja

Osebnostna rast se nanaša na različne tehnike, s pomočjo katerih izboljšujemo svoje navade, vedenja, dejanja in reakcije. Običajno začnemo pri najbolj osnovnih temeljih, ki se dotikajo obvladovanja jeze, premagovanja odlašanja, učenja asertivnosti, razvijanja novih znanj, spoznavanje svojega čustvenega sveta, itd. Uporablja se tehnike in metode, kot so kreativna vizualizacija, ponavljanje afirmacij, razvijanje pozitivne miselnosti in meditacija.

Zelo preprosta in uporabna metoda je opazovanje svojega vedenja. Pomaga lahko tudi pogled na to, kako se ljudje do nas vedejo in kako z nami ravnajo. Na ta način prepoznamo lastne pozitivne in negativne lastnosti in se naučimo, kaj moramo pri sebi izboljšati. Včasih pa pomaga pogovor z nekom, ki nam pomaga pogledati našo zgodbo iz drugega zornega kota ali pa preprosto le nudi oporo ko imamo težavno obdobje. Ker pa smo ljudje med seboj različni in tisto, kar morda deluje pri enem, morda pri drugem ne bo.

Načini, ki nam pomagajo pri osebni rasti so tehnike globokega sproščanja kot je npr. meditacija, preizkušanje novih stvari, pridobivanje novih znanj in veščin. Na osebno rast vplivajo tudi potovanja in odkrivanje novih rajev, spoznavanje novih ljudi, življenjske izkušnje. Pri vsemu temu pa včasih potrebujemo pomoč psihologov ali psihoterapevtov, ki s pomočjo pogovorov usmerjajo naše razmišljanje ter priporočajo katere metode so ustreznejše za posameznika.

Delo na osebni rasti bo vplivalo na naše življenje na področjih, ki so pomembna za naše vsakodnevno delovanje in izboljšanje našega načina življenja.

Pozitivni učinki osebne rasti so:

 • zdravi medsebojni odnosi z družino, prijatelji, sodelavci, znanci in nenazadnje tudi odnos do samega sebe.
 • zavedanje svojih osebnih lastnosti,
 • manj stresa, potlačenih čustev in večje motivacije,
 • prepoznavanje svojih prednosti in svojih pomanjkljivosti,
 • povečana produktivnost,
 • boljša samokontrola,
 • prepoznavanje in spreminjanje škodljivih navad in razvijanje takšnih navad, ki so koristne,
 • večja sposobnost doseganja ciljev (okolje za uspeh ustvarjajo zdravi in vzpodbudni odnosi, manj stresno življenje, boljše zdravje, povečana produktivnost in boljša samokontrola),
 • večji notranji mir zaradi večjega zadovoljstva in spokojnosti,
 • boljše starševstvo, saj ne prenesemo negativnih vzorcev in vedenja na svoje otroke,
 • prepoznavanje, obvladovanje in izražanje svojih čustev,
 • večja čustvena odpornost in s tem zmožnost hitrejšega okrevanja po težjih življenjskih izzivih, tragedijah in stresnih obdobjih, z namenom hitrejše vzpostavitve ravnotežja, rasti in učenja iz izkušenj,
 • učenje in preizkušanje novih stvari, da ugotovimo v čem uživamo, v čem smo lahko dobri,
 • razumevanje, kako moja dejanja vplivajo na svet in na druge okrog mene, razumevanje drugih ljudi in na katerih področjih in stvareh imamo vpliv
 • večja sreča.

Prednosti osebne rasti na domu

Ker se osebna rast izvaja na vašem domu, vam ni potrebno zapravljati dragocenega časa za pot do ponudnikov te storitve. Junaki pridejo na vaš dom, ko vam ustreza. Temu lahko lažje prilagodite druge dnevne aktivnosti, za katere boste imeli sedaj več časa. Storitev se izvaja na vašem domu, kar je za vas varen in poznan prostor, to pa vpliva na boljšo koncentracijo in delo na osebni rasti. S potekom raziskovanja in pogovora na vašem domu, se lahko lažje opazijo vedenjski in miselni vzorci.

NAROČI