Delovna terapija na domu

Delovna terapija na domu

Delovna terapija je namenjena razvoju, okrevanju ali vzdrževanje življenjskih in delovnih veščin oseb s telesno, duševno ali kognitivno motnjo. Delovna terapija na domu je praksa, osredotočena na pacienta-posameznika, ki daje poudarek doseganju individualnih ciljev posameznika. Delovanje posega v prilagajanje okolja, spreminjanje naloge, poučevanje veščine in izobraževanje posameznika ali družine, da bi povečali sodelovanje in delovanje v dnevnih aktivnostih, še posebej tistih, ki so pomembne za posameznika. Namen delovne terapije je pomagati posamezniku, ki se je znašel v življenjski situaciji, ko zaradi okvare, bolezni, starosti ali drugih vzrokov ne more samostojno opravljati zanj pomembnih vsakodnevnih aktivnosti.

NAROČI

 

V okviru delovne terapije na domu vam nudimo:

 • poudarek na individualnih ciljih posameznika,
 • aktivnosti za ohranjanje čim višje stopnje samostojnosti in neodvisnosti v vsakdanjem življenju,
 • strokovne vaje za izboljšanje spomina.

Delovna terapija na domu je osredotočena na posameznika, kateremu želimo omogočiti vključevanje v njemu smiselne dejavnosti in hobije, katere izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter dejavnosti.

Delovni terapevt obravnava posameznike, katerih vsakodnevno življenje je ovirano, omejeno ali oteženo zaradi posledic poškodb, bolezni ali motenj v duševnem in telesnem razvoju ali staranja. Delovni terapevt ljudem pomaga predvsem z uporabo terapevtskih dejavnosti in tehnik. Uporabi jih tako, da z njimi vzpostavlja, izboljšuje in vzdržuje čim bolj samostojno delovanje oseb, ki jih obravnava.

Opredelitev aktivnosti, ki se jih bo opravljalo v sklopu delovne terapije na domu, delovni terapevt izbere skupaj z uporabnikom, glede na njegove cilje, želje in potrebe. Te so odvisne od vrste bolezni, poškodb oziroma vrste in obsega prizadetosti ter želenih ciljev. Delovni terapevt lahko svetuje tudi pri odstranjevanju ovir v domačem okolju ter pri izbiri ustreznih pripomočkov, svetuje pri vključevanju v okolje. Pomaga uporabniku, da se najbolje prilagodi na nove razmere za življenje v ožjem in širšem socialnem okolju ter da je čim manj odvisen od pomoči drugih. Delovna terapija na domu je z celostno obravnavo posameznika usmerjena tudi h kognitivnemu treningu (trening spomina in koncentracije in sprostitvenih tehnik).

Kaj zajema delovna terapija na domu?

Dejavnosti in aktivnosti za delovne terapije najdemo v vsem kar nas obdaja, vključuje vzdrževanje osnovne telesne higiene, prostočasnimi ali športnimi aktivnostmi, tudi spanjem. Dejavnost oziroma aktivnosti v sklopu delovne terapije so lahko: učenje in samostojno izvajanje posamezne veščine (npr. primer trening pisanja, vožnja z invalidskim vozičkom, uporaba raznih protez ali izdelava in učenje uporabe pripomočkov in opornic) ali pa učenje zahtevnejših in bolj zapletenih dejavnosti, kot so na primer vodenje gospodinjstva, vzpostavljanje delovnih navad, prilagajanje domačega in delovnega okolja, skrb zase in za družino in podobno. Vse naštete dejavnosti in aktivnosti so nam v celoti ali delno onemogočene oz. postanejo za nas prenaporne če imamo nesrečo, zbolimo ali se poškodujemo.

Delovna terapija na domu se priporoča uporabnikom po poškodbah, operaciji ali hospitalizaciji, ki so že v domači oskrbi. Med okrevanjem po prometnih nesrečah, med čakanjem na operacijo ali rehabilitacijo. Osebam po operaciji, ko potrebujejo vadbo in se ne uvrstijo med paciente v rehabilitacijskih centrih, ali morajo nanjo čakati. Priporoča se osebam, pri težavah z vzdrževanjem ravnotežja med hojo ali v stoječem položaju, ob pojavljanju težav pri hoji. Storitve delovne terapije na domu so namenjene tudi starejšim osebam, ki čutijo posledice upadanja fizične zmogljivosti. Uporabnikom, ki se po poškodbi, operaciji ali bolezni želijo čimprej vrniti na prejšnjo raven fizične pripravljenosti.

Storitev je namenjena vsem uporabnikom, ki si želijo pridobiti čim večjo neodvisnost pri skrbi zase in tako izboljšati kvaliteto življenja. Vsem, ki jim je po padcu, zlomu ali dolgotrajnemu ležanju upadla mišična moč in gibljivost, starostnikom, ki izgubljajo samostojnost, osebam po možganski kapi, po poškodbi glave in vsem z nevrološkimi težavami.

Prednosti delovne terapije na domu:

 • Aktivnosti so usmerjene v samostojno gibanje v vašem okolju: vsakodnevna opravila v kopalnici, kuhinji, priprava na izhod iz stanovanja ipd.,
 • vadba je popolnoma prilagojena vam in vašim svojcem ter usmerjena v vaše specifične potrebe,
 • postopna priprava na redne terapije, če ste v čakalni vrsti za rehabilitacijo v toplicah ali rehabilitacijskih centrih,
 • hitrejše okrevanje in vzdrževanje izboljšanega stanja,
 • prihranek časa za svojce,
 • poudarek na individualnih ciljih posameznika.

Delovna terapija na domu in storitve, ki vam jih nudimo:

 • Aktivnosti za ohranjanje čim višjo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti v vsakdanjem življenju,
 • vaje za izboljšanje spomina,
 • svetovanje za večjo samostojnost po bolezni, poškodbi, prihodu iz bolnice,
 • ocena primernosti bivalnega in delovnega okolja, s predlogi za izboljšave in prilagoditve,
 • učenje samostojnega obračanja v postelji, posedanja in vstajanja,
 • učenje samostojnosti pri oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju,
 • samostojnost pri presedanju na invalidski voziček ali posteljo in samostojna vožnja invalidskega vozička ter funkcionalna mobilnost,
 • pomoč pri izbiri pripomočkov in učenje uporabe pripomočkov (opornice, prilagojen pribor…),
 • trening gospodinjskih aktivnosti,
 • prostočasne aktivnosti (izbira in prilagoditve),
 • svetovanje svojcem,
 • preprečevanje napredovanja okvar, poškodb in deformacij.

Kako poteka delovna terapija na domu?

Naročite si storitev na dom. Delovni terapevt bo skupaj z vami in vašimi svojci preveril vaše trenutno stanje in se pogovoril o nadaljnjih postopkih, vaših željah in potrebah. Predstavimo vam primerne metode in potek terapevtskih aktivnosti, preveri se primernost prostora za aktivnosti. Skupaj se določijo cilji rehabilitacije in zastavi časovni okvir, v katerem jih je možno oziroma bi jih želeli doseči glede na vašo situacijo. Dogovorimo se o pričetku in pogostosti srečanj.
Pripravi se tudi program, ki ga izvajate samostojno, ko se delovna terapija na vašem domu ne izvaja.

Na posamezno željo posameznika omogočamo delovno terapijo tudi na lokaciji naših Junakov.

NAROČI