Bivanje starejših na kmetiji

Bivanje starejših na kmetiji

Junaki na domu vam predstavljamo inovativno storitev, bivanje starejših na kmetiji. Nudimo namestitev starejših na kmetijah, v kolikor ste si zaželeli spremembo lokacije bivanja ali pa je vaša trenutna namestitev prevelika ali premajhna za vaše potrebe. Bivanje starejših na kmetiji omogoča daljše ali krajše (celo)dnevne namestitve za starejše.

Kmetija je prilagojena bivanju starejših oseb in oseb, ki uporabljajo invalidske vozičke. Gre za odlično priložnost za starejše ljudi, ki so še dovolj samostojni in ne potrebujejo večje zdravstvene pomoči, ampak le podporo in predvsem družbo. Priporočamo starejšim, ki so si zaželeli nekaj drugačnega ter novega.

NAROČI

Takojšnje bivanje starejših na kmetiji

Nudimo možnost takojšnjih nastanitev starejših oseb na kmetiji. V okviru projekta »Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji« smo zagotovili dodatne namestitve starejšim osebam. Ponujamo vam celodnevno bivanje in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Celodnevne namestitve za starejše omogočamo na kmetiji Senior turizem, ki se nahaja v okolici Lenarta v Slovenskih goricah in na kmetiji Grobelnik, ki se nahaja v okolici Sevnice. Kmetija Cilenšek iz okolice Šempetra v Savinjski dolini ponuja možnost dnevnega bivanja, izletov za skupine ter krajših nočitev.

Bivanje starejših na kmetiji- soba
Bivanje starejših na kmetiji.

Nastanitev starejših

Nudimo daljše ali krajše namestitve. Nudimo tudi prehodne namestitve za ljudi, ki čakajo na prosto mesto v katerem izmed domov po Sloveniji. Zavedamo se, da so čakalne vrste za domove dolge, kapacitete pa zasedene. Kmetija z namestitvami omogoča celodnevne namestitve in dnevne obiske na kmetijah starejšim od 65 let, ki ne potrebujejo pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Z namestitvami želimo omogočiti starejšim ljudem, da v polni meri izkusijo življenje in s tem zamaknejo namestitev v institucije, domove. Bivanje starejših na kmetiji omogoča tudi kratkotrajne- počitniške namestitve, kar omogoča starejšim oddih ali začasno spremembo okolja. Sama dolžina namestitve je odvisna vaših želj in potreb.

Kaj vam nudimo

Starejšim ljudem omogočamo namestitve z aktivnostmi, ki spodbujajo njihove sposobnosti ter jim podaljšujejo kvaliteto življenja. Na kmetijah se z nastanitvijo izvajajo različne aktivnosti, ki se jih bodo osebe lahko udeležile po svojih željah. Kmetije so povezane s podjetjem DEOS d.o.o. in Zavod Aktivna starost so.p. ter posledično z vsem njihovim strokovnim osebjem.

Kapacitete kmetije omogočajo bivanje do 6 oseb naenkrat, kar omogoča v uporabnika usmerjeno izkušnjo.

V ponudbo na kmetiji je vključeno bivanje v urejeni eno ali dvoposteljni sobi, različne aktivnosti na kmetiji po lastnih željah in interesih ter trije obroki hrane dnevno. Tekom bivanja uporabnikom ponujamo spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike.

Na kmetiji se lahko izvajajo tudi dejavnosti in aktivnosti, ki se jih starostnik udeleži po lastni želji. Starostniku pomagamo pri urejanju dnevnih aktivnosti s predlaganimi znamenitostmi v okolici, ki jih lahko razišče.

Z nastanitvijo pridobite:

  • večjo kakovost življenja v starosti,
  • rešitev stanovanjske problematike,
  • prijaznejše bivalno okolje kot v institucijah,
  • druženje,
  • medsebojno pomoč pri vsakdanjih opravilih,
  • občutek doma, pripadnosti, varnosti in koristnosti,
  • kvalitetno, doma pridelano prehrano,
  • organizirano pomoč, druženje in nova prijateljstva.
Aktivnosti v naravi
Aktivnosti v naravi

Nekaj o projektu

Družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale, skupaj izvajajo Projekt “Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji” ali krajše Bivanje starejših na kmetiji.

Namen projekta Bivanje starejših na kmetiji je zagotoviti namestitve starejšim osebam. Ponuditi želimo nov, alternativen način namestitve uporabnikov, ki čakajo na namestitev v domu za starejše oziroma le te še ne potrebujejo.

Glavni cilj je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na dopolnilne dejavnosti celodnevnega in dnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Kaj želimo doseči?

S projektom želimo opredeliti pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajali v okviru dopolnilnih dejavnosti. S ponujanjem namestitev, želimo izoblikovati smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za bivanje starejših na kmetiji, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja starejših oseb v času bivanja na kmetijah ter načine in metode prehoda uporabnikov v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Projekt se izvaja v sklopu Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Izvaja se od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022.

Vabljeni na ogled prostorov, ki vam jih bo po dogovoru razkazal lastnik kmetije.
NAROČI