Logo Dol Obcina

Občina Dol pri Ljubljani

Osnovni namen izvajanja storitev pomoči na domu je, da upravičencem omogočamo čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Pri svojem delu v korist in ob soglasju z upravičenci in njihovimi svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, zlasti s patronažno, zdravstveno službo in domovi za starejše.
Na območju Občine Dol pri Ljubljani, na podlagi podeljene koncesije, družba DEOS izvaja storitev pomoči na domu vse dni v tednu, tudi sobote, nedelje in praznike. Storitve opravljamo na podlagi sklenjenega dogovora, za uporabnike, ki imajo bivališče v občini, kjer je storitev subvencionirana. Za uporabnike naše storitve skrbita dve socialni oskrbovalki z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela s starejšimi.

Cenik storitve pomoči na domu za uporabnika znaša:

 

  • 1 ura storitve od ponedeljka do petka (polna cena): 16,44 €/uro
  • 1 ura storitve za uporabnika od ponedeljka do petka: 4,93 €/uro
  • 1 ura storitve v nedeljo (polna cena): 21,37 €/uro
  • 1 ura storitve za uporabnika v nedeljo: 6,41 €/uro
  • 1 ura storitve na praznik (polna cena): 23,02 €/uro
  • 1 ura storitve za uporabnika na praznik: 6,90 €/uro

 

Razliko do ekonomske cene, ki je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in spremembami Pravilnika, predstavlja subvencija Občine Dol pri Ljubljani.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV. Cene je sprejela uprava družbe dne 29. 06. 2021 in veljajo od 1. 10. 2021 dalje.

NAROČI